До 2025 г. все по-малко университети ще завършат.

През следващите години броят на българските висшисти ще продължи да намалява. Очаква се в периода от 2021 до 2025 г. да завършат 239 хиляди възпитаници. Това е с 9 процента по-малко в сравнение с 263 хиляди, завършили успешно обучението си в периода 2016-2020. Очаква се броят на завършилите да се стабилизира след 2025 г.

Това е посочено в Националната карта на висшето образование в България, приета днес от Министерския кабинет, съобщава пресслужбата на Министерския кабинет.

До 2025 г. броят на активните студенти на национално ниво ще остане стабилен, вероятно дори леко увеличение. Поради значителни промени в приема през последните години, процесът на ребалансиране на броя на студентите в професионални направления ще продължи.

Най-голям спад в абсолютните показатели се очаква в посока „Икономика“ (около 2400 ученици).

В процентно изражение спадът в туризма ще бъде най-сериозен (16 процента).

Най-вече (почти 1700) ще се увеличи броят на студентите по специалността „Педагогика на преподаването в …“.

В процентно изражение най-голям ръст се наблюдава в Материалознанието и Материалознанието – 86 процента и Химическите технологии – 40 процента.

Ще има промяна в броя на завършилите между специалностите.

Националната карта на висшето образование в Република България не само съдържа прогноза за промените в броя на студентите и завършилите през следващите пет години, но също така предоставя информация за настоящия профил и териториалната структура на висшето образование в страната. Документът идентифицира регионалните нужди за развитие на висшето образование в зависимост от демографския потенциал и състоянието на пазара на труда в различните региони на страната. Той определя групи професионални направления, специалности от регулирани професии и университети, в зависимост от пригодността на профила на предлаганите от университетите образователни услуги и търсенето от кандидати за студенти, както и в зависимост от прилагането на националния пазар на труда от завършилите.

Националната карта за висше образование ще се актуализира всяка година. Във връзка с данните от рейтинговата система на висшите учебни заведения в България картата за висше образование ще се използва при вземане на решения за откриване на нови висши учебни заведения, факултети или клонове. Ще помогне за популяризиране или контрол на броя на местата в определени райони и региони. В прессъобщението се казва, че целта е балансирано развитие на университетската мрежа, отговаряща на реалните нужди на регионите и прогнозите на пазара на труда.

Source