Достатъчно ли ми плащат? Ценни съвети за българи, работещи в Германия: – news Новини на Fakti.bg – Свет

Колко трябва да спечелите в Германия като командирован шофьор, строителен работник или медицинска сестра? На път: Моите права като бизнес търговец в Германия отговаря на тези и други важни въпроси.

Ако сте български командирован работник в Германия, помните ли да си водите дневник на работата си? Знаете ли към кого да се обърнете, ако работодателят ви се отнася несправедливо към вас? Колко евро печелите на час работа като строител, фелдшер или шофьор на камион – и знаете ли дали това плащане отговаря на германското законодателство? На тези и много други въпроси отговаря изключително полезната и информативна брошура „Напускане: Моите права като командирован работник в Германия“.

Брошурата е издадена от Берлинския консултативен център за миграция и достоен труд и финансирана от Сената на Берлин и Европейската комисия. Тази брошура е издадена на български език и се разпространява със силното съдействие на д -р Ирина Лазарова, консултант в Консултативния център. Александър Андреев разговаря с нея.

SG: „На път: моите права като командирован работник в Германия“. Кой чете тази брошура? И какво точно е „пратеник“? Знаете ли колко от тези хора са в Германия?


Д -р Ирина Лазарова: Наетите работници са лица, които са подписали трудов договор с фирма, регистрирана в България, осигуровките им се плащат в България и те работят в Германия не повече от две години. Повечето от информацията в брошурата обаче е от значение и за хората, работещи в Германия с трудов договор, подписан с германска компания. Затова нашата брошура е предназначена за всеки, който обмисля да кандидатства за работа в Германия или вече работи тук.

Нямаме точна информация за това колко хора са командировани в момента – не всеки пътува с издаден сертификат А1, така че допускам, че институциите не могат да дадат точна цифра.

ДВ: Три раздела на брошурата са посветени на тези, които работят в областта на строителството, социалната защита и транспорта. Привличат ли тези три сектора най -много командировани работници от България в Германия?

Лазарова: Да, това са най -популярните клонове за публикуване и съответно именно в тези области наблюдаваме най -много трудови нарушения. Първата част на брошурата съдържа информация, която е приложима за всички индустрии. Освен това контактите на нашите консултативни центрове в различните федерални щати ще бъдат полезни за всеки, който има въпроси, свързани с условията на труд или които се нуждаят от помощ при решаването на проблеми с работодател.

SG: Какви награди могат да търсят бизнес пътниците в тези три индустрии?

Лазарова: Заплатите до голяма степен зависят от начина на съставяне на трудовия договор. По принцип минималната работна заплата в Германия е 9,60 евро бруто на час, от 1 януари 2022 г. тя ще бъде 9,82 евро, а от 1 юли 2022 г. – 10,45 евро. Това плащане се отнася например за транспортния сектор и за личните асистенти, които работят директно за семейството или в агенция, където грижите не преобладават.

Ако работодателят е агенция за лични асистенти и настойници, заплатата е около 12 евро, в зависимост от това дали работите в източна или западна провинция – от 1 април 2022 г. навсякъде ще има 13,20 евро бруто на час. В строителството заплатата за неквалифициран труд за асистент в строителството в първата тарифна група в момента е 12,85 евро бруто на час, за строителите от втората тарифна група заплатата е 15,70 евро на запад или 15,55 евро на изток и в Берлин. Заплатите в Германия се променят много бързо – информацията в брошурата вече е частично остаряла, затова публикувахме връзки, където всеки може да провери кое плащане е валидно в момента.

ДГ: На кои най -важни въпроси трябва да отговори всеки командирован работник, пътуващ за Германия?

Лазарова: Кой точно е моят работодател? При какви условия ще работя? Имам ли доказателство за това, което ми беше обещано – подписан трудов договор? Дали информацията в договора съвпада с това, което ми беше обещано и след това какво всъщност се случва? Къде ще живея? Кой ще плати за къщата ми? В коя държава се плащат осигурителните ми вноски и какви са моите права, ако се разболея, претърпя трудова злополука, уволня, ако ме изгонят от вкъщи?

Колкото по -трудно е финансовото положение на хората, толкова повече те трябва да се вкопчат във всяка капка и луди обещания. В същото време, независимо дали от Бангладеш, Испания или България, повечето вярват, че след като работата е в Германия, всичко ще бъде наред. Когато дойдат при нас, първото нещо, което ни казват, е: „Никога не сме мислили, че нещо подобно може да ни се случи в Германия“.

ДВ: С какви опасности или нежелани ситуации може да се сблъска български командирован работник в Германия?

Лазарова: Една от най -големите опасности възниква, когато например изчезне подизпълнител, а работниците нямат документи и са на улицата, не могат да се върнат в България. Тогава те много лесно стават жертви на трудова експлоатация, тъй като се съгласяват да започнат всяка работа при всякакви условия. Те се изтощават физически и психически и им трябват години, за да се възстановят, ако успеят да излязат от ситуацията. Често имаме строителни инциденти с трудови злополуки и неясен застрахователен статус, особено когато пратката се извършва през трета държава -членка на ЕС, като Словения или Испания.

ДВ: Кой може да помогне на тези хора, когато имат проблеми?

Лазарова: В Германия има няколко консултантски мрежи – в нашата консултантска мрежа „Достоен труд“ има консултанти, които говорят български в 10 града. Строителният съюз на IG BAU също предлага помощ – от миналата година на мобилните строители се предлага едногодишно членство, което включва и правна застраховка. За договори, сключени в България, хората, разбира се, могат да се свържат с Генералната инспекция по труда, с която създадохме брошура и работим по много трансгранични случаи.

Германия

Source