Допълнителни противоепидемични мерки се въвеждат в община Созопол от 16 до 25 януари.

Созопол. Допълнителни противоепидемични мерки се въвеждат в община Созопол от 16 до 25 януари. Това личи от публикуваното поръчка Кметът Тихомир Янакиев на сайта Община Созопол. Сред новите мерки са спирането на посещенията в пенсионерски клубове, посещенията в детски центрове, клубове и други организации, предоставящи организирано групово почасово обслужване на деца, както и посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и др. други сценични събития са закрити.

Пълният текст на заповедта е както следва:

В съответствие с чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местното самоуправление, изм. във връзка със Заповед № РД-01-973 от 26 ноември 2021 г. и допълнителни със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и с оглед тежката епидемична обстановка в Бургаска област.

ЗАПОВЯДВАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Созопол от 16 януари 2022 г. до 25 януари 2022 г., включително:
1. Спирам пенсионерските клубове.
2. Преустановявам посещенията на детски центрове, клубове и др., които предоставят организирани групови почасови услуги за деца.
3. Преустановявам провеждането на конгресни и конферентни събития, семинари, симпозиуми, обучения, състезания, изпити и други групови събития от подобен характер.
4. Преустановявам тиймбилдинг и други организирани групови събития от този характер в работни групи.
5. Преустановявам всички масови прояви, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други подобни.
6. Прекратете груповите посещения в центрове за танци и музика, училища и други места.
7. Преустановете груповите занятия лице в лице за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други учебни центрове и училища.
8. Допуска се провеждането на закрити събрания (кръщенета, сватби и др.) с не повече от 15 души на закрито и 30 човека на открито.
9. Прекратявам посещенията в библиотеки, музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други частни представления.
10. Спирам да посещавам фитнес центрове, фитнес зали и клубове, басейни и комплекси.
11. Спирам да посещавам игрални зали, казина и заведения за храна и развлечения по смисъла на изкуството. 124 от Закона за туризма, включително настаняване.
12. В общинска администрация Созопол:
а) По време на заповедта не се допускат граждани в дните на прием. Приканват се гражданите да задават своите въпроси и запитвания по телефона на общината, както и на e-mail [email protected] На зададените въпроси трябва да се отговори незабавно, ако е възможно, или в рамките на определен срок, ако е необходима проверка;
б) За времето на действие на заповедта се допускат до двама граждани в работните помещения в приемната, МДТ и в кметствата в общината.
в) Предотвратете от работа служители с грипоподобни симптоми.
г) засилване на мерките за биосигурност във фронт офиса и отдела на MDT;
д) Във всички административни сгради, вкл. кметство, ГПУ, местни данъци и такси, НСП и др. предприемат необходимите мерки за дезинфекция.
е) директорите на дирекции да организират работния процес на служителите в дистанционна форма (дистанционна/домашна работа), при възможност, като се допуска присъствие на не повече от 50% от персонала.
ж) Комуникацията между служителите в сградата на община Созопол и осъществяването на работния процес да се осъществява с минимално движение по коридори и офиси и по възможност дистанционно /по телефон и e-mail/.
13. Въведените противоепидемични мерки не могат да се прилагат при следните условия:
(a) 100% от персонала/лицата на обекта, участващи в събитието, са били ваксинирани или са имали COVID-19 или имат резултат от тест, подкрепен от валидна документация за ваксинация, заболяване или тест, и
б) ръководителят на обекта/организатора на събитието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане до мястото на събитието, съответно, които:
(aa) са били ваксинирани или са били изложени на COVID-19, както е доказано от валидна документация за ваксинация или заболяване, или
(бб) представят отрицателна верижна полимеразна реакция на COVID-19 или резултат от бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в съоръжението/дейността) и до 72 часа преди влизане в съоръжението/дейността, валиден валиден документ или сертификат за антитела срещу SARS-CoV-2.

II. Тази заповед трябва да бъде обявена публично на сайта на Община Созопол, както и на информационни табла в администрацията на общината и в кметствата на общината. Изпратете копие от заповедта до началника на ОД на МВР Созопол за съдействие при контрола.

III. Настоящата заповед да бъде на вниманието на ръководителите на съответните административни структури – директори на отдели, началници на отдели, ръководители на общински предприятия, кметове на акимати за запознаване и изпълнение.

Аз лично контролирам изпълнението на поръчката.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ / r /

кмет на Община Созопол

© 2022 Всички права запазени. Забранено е пълно или частично възпроизвеждане на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция „Фокус“!

.Source