Доклади на Европейската комисия за състоянието на законодателството в България – Новини

NF 16:20:31 20-07-2021
NS1619NF.007
ЕС – върховенство на закона – България

ЕК докладва за ситуацията
законност в
България

Брюксел, 20 юли / кор. БТА Николай Желязков /
Днес Европейската комисия публикува втория си годишен доклад за състоянието на върховенството на закона в ЕС.
По отношение на България комисията отбелязва, че властите са приели план за действие по настоящите препоръки. Предизвикателствата пред съдебната реформа остават, включително по отношение на отчетността на главния прокурор и състава на Висшия съдебен съвет (ВАС), съгласно предговора към доклада.
Отбелязва се, че след първия доклад миналата есен България разработи нов закон за отговорността на главния прокурор и неговите заместници, но той беше отхвърлен от Конституционния съд. Добавя се, че измененията на ВАС са свързани с неодобрените изменения на Конституцията. Съобщава се, че инспекцията в ДЖСК продължава да работи с правомощия, които изтекоха през април миналата година.
Повишението на съдиите се извършва извън обичайната процедура за открит конкурс. ЕК добави, че цифровизацията на правосъдието изостава, а ефективността на административното правосъдие нараства.
Отбелязва се, че страната ни е приела нова стратегия за борба с корупцията до 2027 г. и че остават сериозни проблеми с ефективността на мерките, свързани с почтеността на длъжностните лица, лобирането и защитата на източниците на сигнали за нарушения. Според комисията, въпреки предприетите мерки, има няколко окончателни присъди за корупция на най-високо ниво.
Европейската комисия остава загрижена за липсата на прозрачност на медийната собственост у нас и съобщава, че условията на работа на българските журналисти не са се подобрили през последните 10 месеца. Комисията отбелязва, че промените в законодателството чрез преходни и заключителни разпоредби представляват заобикаляне на изискванията за оценка на въздействието на въведените правни промени. / Ню Джърси /

/ NS /

Source