Доклади на Европейската комисия за състоянието на законодателството в България – Новини

NF 17:00:31 20-07-2021
MY1659NF.002
ЕС – Върховенство на закона – България / Приложение /

ЕС докладва за състоянието
законност в България

Брюксел, 20 юли / кор. БТА Николай Желязков /
Днес Европейската комисия публикува втория си годишен доклад за състоянието на върховенството на закона в ЕС.
По отношение на България комисията отбелязва, че властите са приели план за действие по настоящите препоръки. Предизвикателствата пред съдебната реформа остават, включително по отношение на отчетността на главния прокурор и състава на Висшия съдебен съвет (ВАС), съгласно предговора към доклада.
Отбелязва се, че след първия доклад миналата есен България разработи нов закон за отговорността на главния прокурор и неговите заместници, но той беше отхвърлен от Конституционния съд. Добавя се, че измененията на ВАС са свързани с неодобрените изменения на Конституцията. Съобщава се, че инспекцията в ДЖСК продължава да работи с правомощия, които изтекоха през април миналата година.
Повишението на съдиите се извършва извън обичайната процедура за открит конкурс. ЕК добави, че цифровизацията на правосъдието изостава, а ефективността на административното правосъдие нараства.
Отбелязва се, че страната ни е приела нова стратегия за борба с корупцията до 2027 г. и че остават сериозни проблеми с ефективността на мерките, свързани с почтеността на длъжностните лица, лобирането и защитата на източниците на сигнали за нарушения. Според комисията, въпреки предприетите мерки, има няколко окончателни присъди за корупция на най-високо ниво.
Европейската комисия остава загрижена за липсата на прозрачност на медийната собственост у нас и съобщава, че условията на работа на българските журналисти не са се подобрили през последните 10 месеца. Комисията отбелязва, че промените в законодателството чрез преходни и заключителни разпоредби представляват заобикаляне на изискванията за оценка на въздействието на въведените правни промени.
В раздела за България се посочва, че доверието в независимата българска съдебна система намалява и че правосъдието е „справедливо или много добро“ според 31 процента от „широката общественост“. Според ЕК, липсата на съдебен надзор над решенията на прокуратурата да не започне разследване (въз основа на доказателства за престъпления) е причина за безпокойство.
Представени са данни, според които представителите на бизнеса оценяват нивото на корупция сред българските служители като високо. В сравнение с 2019 г. броят на проверките, извършени от CPCONPI, е намалял с 20 процента. Миналата година са издадени 33 решения на Върховния касационен съд по дела за корупция, в 19 дела решенията са оставени непроменени, в осем случая са отменени и върнати за ново разглеждане, в четири дела решенията са изменени и в две от тях криминален бизнес. са подновени. OLAF препоръча възстановяване на близо шест милиона евро след предполагаема злоупотреба с власт в българското министерство. Комисията добави, че все още не са установени дългосрочни резултати с окончателни присъди по дела за корупция на високо ниво.
Според ЕК има ограничени доказателства за ефективността на мерките за осигуряване на почтеността на публичните и общинските служители. В съобщението се казва, че има закони, но няма доказателства за тяхното прилагане. Той добавя, че няма доказателства, че съдебната власт е преминала обучение за борба с корупцията.
Липсата на законови разпоредби за справедливо и прозрачно разпределение на държавния бюджет за медийна реклама продължава да предизвиква безпокойство. Комисията добави, че прозрачността в този случай остава проблем. В някои случаи изглежда, че членовете на гражданското общество са били подложени на натиск чрез клевета и сплашване, се казва в доклада. / Ню Джърси /

/ MIM /

Source