Дни на климата и енергията ще се проведат в Габрово

БОБСТ 07:30:02 24-06-2021
MH1518BO.005 07:30
Габрово – Дни на климата и енергията

Дни на климата и енергията ще се проведат в Габрово

Габрово, 24 юни / Жанет Михова, БТА /
Дните на климата и енергията ще се проведат днес и утре в кметството на Възраждане и в онлайн пространството за регистрация. Основните елементи на програмата са национални стратегически документи и местни планове, Споразумението на кметовете и Европейската награда за енергия, системи за управление на енергията и сертифициране, инвестиционни концепции и методи за финансиране, програми за обновяване на сгради. Това съобщи Мартина Груева от кметството.
Конференцията ще събере представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на регионите, държавни служители, NAMRB, неправителствени организации, енергийни агенции, мрежи на местното управление, енергийни консултанти, финансови институции и чуждестранни лектори на експертно ниво.
Документът за присъединяването на Габрово към Конвента на кметовете до 2030 г. ще бъде подписан днес в 16.00 часа.
/ MH /

Source