Днес, 6 юни, се навършват 142 години от първата парична транзакция на Българската народна банка – Новини

София, 6 юни / БТА /
Днес, 6 юни, се навършват 142 години от първата парична транзакция на Българската народна банка. БНБ започва дейността си на този ден през 1879 г. с „плащането на сумата от 8 687 043 лева, от които 2 000 000 лева за капитал и резервен фонд, а останалите за безлихвен безсрочен депозит“. Направена първата операция в размер на 1500 лева. под гаранция.
Основана през 1879 г., БНБ е една от най-старите централни банки в света – тринадесетата в нейната история, според БНБ, с богата история и архив.
Централната банка публикува своите исторически баланси на своя уебсайт. Това е откъс от годишния отчет на банката, публикуван по повод 140-годишнината от основаването на Българската народна банка. Отчитайки ключовата роля на централната банка, публикуваните данни показват общото състояние на финансовата система и икономическото развитие на България. Данните за баланса се публикуват на български и английски език, обработват се и се структурират в табличен формат. Това улеснява тяхната наличност, съпоставимост, последваща обработка и използване за аналитични и изследователски цели от представители на финансовата и академичната общност, както и от всички, които се интересуват от финансова и икономическа история в България и по света.
Централната банка публикува информация за историята на централната си сграда. Всичко започва на 29 март 1920 г., когато управителният съвет на БНБ решава да купи място за изграждане на нова банкова сграда, за да отговори на нарастващите нужди в дългосрочен план. Описани са етапите на изграждане на сградата, нейната архитектура, художествена колекция и музейна експозиция. В допълнение към историческите факти бяха публикувани снимки и копия на оригинални документи, свързани със сградата.

Източник: София

Source