Днес загребват всички, кръст в чест на бенефициента на българския владетел

Днес е празник, той е на св. Борис-Михаил. Играчка е български владетел от 11 век, омагьосвал българския народ, обсадил дюржавник.

Навреме за своето дълго царуване /852-889/ княз Борис прави значителни обмени в политическия и духовен корем за страната с тройни културни и исторически последици.

През 864 г. той украсява и въвежда християнството, което е официалната религия в Българската д’аржава. Изгражда много храмове и манастири и работи за защитата на независимата българска църква.

Плодът на негативната културна политика се въвежда в старобългарския език и писменост в богослужението и в живота на стомаха и се създава под формата на българската книжарница и просвета на средата.

Той посреща учениците Климент, Наум и Ангеларий в Плиска Кирило-Методиевите и им предоставя благоприятни условия за книжарство по старобългарския език и за обучение на кадри за нуждите на църквата.

През 889 г. той доброволно уволнява престола и става монах в манастира Голямата базилика в Плиска. За две пет години князът временно пусна манастира – за да, за да, умиротвори, въстани всички привърженици на свещенството, водач Владимир от греха, и второ, за да, поведе войската, изколи земята на маяри на български. Започна на 2 май 907 г

Имената на бърлога се празнуват с имената на именитите: Борис, Богорис, Борислав, Борислав и Боряна.

.Source