Динозаврите са изчезнали преди 65 милиона години. Сега имаме нещо подобно – Светът

П Динозаврите са изчезнали преди около 65 милиона години – последното голямо изчезване на голям вид. Учените предупреждават, че сега сме в начален стадий на подобна катастрофа. Но за разлика от всички предишни, този е създаден от човека, причинен от изменението на климата, унищожаването на местообитанията, замърсяването и промишленото земеделие, според Дойче веле.

Ще има много по-малко храна за хората по света

Според доклад от 2019 г. най-малко 1 милион вида ще изчезнат само през следващите десетилетия. Като начало човечеството ще почувства, че количеството храна значително намалява, казва Кори Брадшоу, професор по глобална екология в университета Флиндърс в Южна Австралия. Причината за това е липсата на опрашване на растенията.

математически мес Делът на Брадшоу показва, че една трета от световното предлагане на храна зависи от опрашването от пчели. Ако умрат, земеделските добиви ще намалеят. Освен това много вредители по растенията ще имат по-голям шанс да се размножават, тъй като естествените им врагове, включително пчелите и други насекоми, ще изчезнат.

Препитанието на милиони хора също зависи от редица видове диви животни, особено в крайбрежните райони. Въпреки това рибните запаси там са драстично намалени, което допълнително застрашава хората. Продоволствената несигурност, която също е свързана с увеличени периоди на суша и наводнения, ще засегне най-бедните региони в света, особено Африка, Африка на юг от Сахара и части от Югоизточна Азия.

Качеството на почвата може също да се влоши, когато някои микроорганизми умрат. Някои учени дори предполагат, че микроорганизмите вероятно ще умрат преди редица други видове. Липсата на микроорганизми ще доведе до ерозия на почвата, което от своя страна ще доведе до наводнения, намалено плодородие и лоши реколти.

Изчезването на микроорганизмите е изключително опасно, тъй като органичната материя е вид лепило, което гарантира, че всичко останало се слепва. Това може да се сравни с приготвянето на торта със сушени плодове. Сухите съставки се нуждаят от спойка, осигурена от яйца и нишесте, за да я направят мека и да й придадат форма. В природата тази спойка се осигурява от микроорганизми.

Безпрецедентна суша в Калифорния

По-малко питейна вода, по-малко гора

Голяма част от снабдяването с прясна вода се филтрира и преразпределя към влажните зони – водите на Хималаите, например, снабдяват близо 2 милиарда души с питейна вода. Ако влажните зони са застрашени от обезлесяване или цъфтеж на водорасли, човечеството ще има много по-малко питейна и напоителна вода.

Валежите вероятно ще бъдат отрицателно повлияни от обезлесяването, излагайки цели райони на риск от суша, процес, наблюдаван в региона на Амазонка, например.

5 предсказания на Нострадамус, които се сбъднаха

Организацията на ООН по храните изчислява, че почти 10 милиона хектара гори са били изчистени от 2015 г. насам, равняващи се на площта на Франция и Испания взети заедно. Намаляването на горите и растителността има пагубен ефект върху климата и причинява все по-екстремни събития, включително горски пожари. Всички тези различни явления от своя страна водят до провал на реколтата, масов глад на населението, конфликти за разпределението на оскъдните природни ресурси. И хората се опитват да избягат от тях чрез масова миграция.

Според шведския еколог Карл Фолке от Стокхолмския център за устойчивост биоразнообразието помага за преодоляване на негативните последици от изчезването на определени елементи от екологичната система – това е нещо като буфер, от който се нуждае човек. Но именно този буфер е пострадал в резултат на човешката дейност.

Поредната пандемия?

Учените също предупреждават, че загубата на биоразнообразие увеличава риска от пандемии, тъй като унищожаването на местообитанията на дивата природа увеличава контакта между тях и хората.

Често цитиран пример за това развитие е епидемията от ебола през 2014 г. в Западна Африка.

Смята се, че това е причинено от деца, играещи с прилепи. Въпреки че произходът на новия коронавирус не е напълно изяснен, редица проучвания го свързват с диви прилепи.

Обратима ли е загубата на биоразнообразие?

Въпреки катастрофалните прогнози Томас Брукс от Световния съюз за опазване на природата (IUCN) е оптимист за бъдещето: „Има много примери за това как хората са успели да обърнат неблагоприятните тенденции“.

Завръщането на бобрите в Европа е пример за това развитие. Така нареченият Червен списък на IUCN на застрашените видове показва, че усилията за опазване работят. Скорошно проучване показва, че щетите върху природата от 1993 г. насам биха били три до четири пъти по-големи, ако не бяха взети мерки за опазване на околната среда.

Source