Депо за отпадъци в Калипетрово в Силистра е инспектирано след сигнал за пожар

BOBST 11:13:31 11-06-2021
MH1113BO.018
Силистра – пожар – екология – проучване

Депо за отпадъци в Калипетрово в Силистра е инспектирано след сигнал за пожар

Силистра, 11 юни / Пени Николов, БТА /
Екипът на РИОСВ-Русе извърши незабавна аварийна проверка на сметище в село Калипетрово, община Силистра, след сигнал за запалване на автомобили и гуми, съобщиха от инспектората.
Обектът се намира в индустриалната зона на Восток и се управлява от Super-Lux 84 LLC.
Тук се съхраняват и рециклират отпадъци от електрическо и електронно оборудване, остарели автомобили, отпадъци от черни и цветни метали.
Проверката на място показа, че пожарът е възникнал в района, където превозните средства са излежали времето си. Причината за пожара не е изяснена. То беше потушено от служителите на РСПБЗН-Силистра, но на места все пак изтече.
Съставен е акт за резултатите и са дадени указания за предоставяне на информация, свързана с приемането и движението на отпадъци от употребявани превозни средства, както и други документи в съответствие с изискванията на специален указ.

/ MH /

Source