Двама министри със сигнал до Гешев. АПИ незаконно изразходвани средства

По време на анализа са установени нарушения, документът е с дължина 8 страници и е достъпен на уебсайта на Министерството на регионалното развитие и подобрения. Сигналът съдържа общо 61 папки с допълнителни и извънредни задачи, 2 папки с договори за назначаване на рутинен ремонт и поддръжка и 6 папки с прикачени файлове, включително инвентар и отчети в табличен формат.

Според него са установени случаи, когато прогнозната стойност на договорите, сключени в съответствие със Закона за обществените поръчки, е значително надвишена. Според доклад, предоставен от самата агенция, АПИ издава допълнителни и извънредни заповеди, в пъти по-високи от стойността на сключените договори. Общата сума е с почти милиард повече от стойността на договорите.

„Според доклада на АПИ, с одобрения бюджет на Агенцията за рутинен ремонт и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 милиона лева, Агенцията е назначила дейности на стойност почти 2,9 милиарда лева, от които 1,45 милиарда лева са ангажирани за 2021 година. 1,4 милиарда лева – за 2022 г. и следващите години “, отбелязват Комитова и Василев в сигнала си до Гешев.

Има и примери за многократно превишаване на гаранциите за изпълнение, предоставени от изпълнителите без необходимите допълнителни споразумения.

Source