Двадесет червени ангела бяха освободени на язовир Антимовская, община Тутракан

БОБСТ 16:44:01 10-06-2021
MH1643BO.030
Силистра – защитени птици

Двайсет червени ангела
пуснати в язовира Anti-Dam,
Община Тутракан

Силистра, 10 юни / Пени Николов, БТА /
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водните ресурси / РИОСВ / в Русе и учени от Българската академия на науките пуснаха 20 екземпляра от защитени видове червена хамсия в язовир Антимов, община Тутракан, предаде РИОСВ.
Птиците са отгледани в биологичната експериментална база Калимок на Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Според експерти подобни акции се провеждат ежегодно, но тази година има увеличение на гнездящите птици.
Червеният ангел е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България. В България гнезди по река Дунав и по Черноморието, по-рядко в Добруджа и Лудогорие. В изявлението се казва, че местната фуражна мелница е осигурила храна на защитени птици за нуждите на базата Калимок, което допринася за развитието и укрепването на младите индивиди.
/ MH /

Source