Данък с акция “скъпи коли”


НАП започва проверка за хора, които наемат скъпи коли.

Проверете колите за лизинг

Сравнете доходите на купувачите с месечните вноски.

Ревизии преди 5 години

НАП стартира кампанията “Скъпи автомобили”. Той е насочен към хора, които наемат луксозни автомобили. По време на кампанията ще бъде извършен анализ на вида на наетите автомобили, като размерът на месечните наемни вноски, плащани от наемателите, ще се съпостави с декларирания им доход, обясниха от НАП.

Целта на данъка е да определи дали хората, които наемат луксозни автомобили, имат официален доход, който могат да си позволят. Както и досега, НАП ще продължи да следи хората, които купуват луксозни автомобили. В НАП постъпват данни за скъпи коли, регистрирани в страната. И ако собственикът на автомобила няма официален доход, който да му позволи да направи подобна придобивка, данъчните правят ревизия, за да установят дали има законен източник на пари. В рамките на новата кампания НАП ще проверява и хора, които все още не са притежавали скъпи лимузини и джипове, но са ги наели.

При несъответствие между служебно отчетените доходи на хора със скъпи автомобили и направените разходи за покупка или месечни наеми ще бъдат насрочени проверки и ревизии, съобщиха от НАП.

Обикновено при извършване на проверки и ревизии за съответствие между съществуващи недвижими имоти и служебни приходи, данъчните преценяват всичко, което принадлежи на домакинството – недвижими имоти в страната и чужбина, автомобили и банкови депозити. Данъчните отчитат и обичайните разходи за живот на семейството, включително дали са пътували в чужбина. Разходите на домакинствата се сравняват с официалните приходи. Ако стойността на имуществото надвишава дохода, недекларираната разлика се облага и осигурява за последните 5 години заедно с лихвите, а ако има данни за данъчни престъпления, НАП прехвърля делото в прокуратурата за наказателно производство.

Source