Гълъб Донев: Никой от близките не е искал да отвежда хората от дома им в РоякаГЪЛЪБ ДОНЕВ

Късо съединение в помещение с бойлери на тавана предизвика пожар в старчески дом в село Рояк. Девет души загинаха в резултат на задушаване, каза пред БНТ от тогава социалният министър Гълъб Донев.

Той специално благодари на децата, които помогнаха хората да се измъкнат от катастрофата, за да няма пострадали. Персоналът в къщата – лекар, медицинска сестра – беше достатъчен.

Пострадалите от къщата в с. Рояк са настанени в общинския хотел на с. Аспарухово, извършено е индивидуално здравно състояние, има визия на социалните работници къде да отседнат.

„Никой от близките на тези хора не пожела да ги приеме в семейна среда“, каза временният министър на социалната защита.

Гълъб Донев подчерта, че по негова августовска заповед се проверяват всички старчески домове в страната, независимо дали са частни или държавни. Проучени са повече от 95 къщи.

В тези домове се наблюдава изключително голям дефицит в качеството на социалните услуги и грижите за възрастни хора. 70% от анкетираните къщи са с нарушения.

„Пари има, бюджетът за социални услуги, които са поверени на дейността на държавата, се удвои почти”, подчерта Донев, като отбеляза, че проблемът е в качеството на услугите.

Те са заложени в Плана за възстановяване и устойчиво развитие от 753 милиона лева. за реформа в грижите за възрастните хора, за деинституционализация на домовете, за откриване на нови социални услуги. Срокът за изпълнение е в рамките на следващите 5 години.

Source