Градовете на България с най-мръсен въздух в ЕС


Замърсяването на въздуха с фини прахови частици съкращава продължителността на живота.

Водим Полша, Румъния, Унгария и Хърватия

Нивото на замърсяване е под установената граница от 2015 г. насам.

Според официален доклад на Евростат, публикуван в четвъртък, средната годишна концентрация на фини прахови частици (PM2,5) в градските райони на ЕС постепенно намалява до 12,6 μg / m3 (микрограма на квадратен метър) през 2019 г.

Сред страните членки на ЕС средната годишна концентрация на фини прахови частици (PM2,5) е най-висока в градските райони на България (19,6 μg / m3). Следват Полша (19,3 μg / m3), Румъния (16,4 μg / m3) и Хърватия (16 μg / m3).

За сравнение, най-ниските концентрации се откриват в градските райони в Естония (4,8 μg / m3), Финландия (5,1 μg / m3) и Швеция (5,8 μg / m3).

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици съкращава продължителността на живота и може да причини или влоши много хронични, дихателни и сърдечно-съдови заболявания.
Този вид замърсяване на въздуха в продължение на много години е под установената граница за 2015 г. (средно 25 μg / m3 на година). Но значителни площи остават замърсени и въпреки постепенния спад през последните години, нивата през 2019 г. са по-високи от препоръчаните от Световната здравна организация (10 μg / m3).

Source