Голяма промяна в лихвените проценти по заемите

Големи промени в банковия сектор в България, засега без последствия за клиентите с кредити в евро – потребителски и жилищни. Българските банки заменят индекса на дългосрочните лихви по кредити в евро /EUR LIBOR/ с нов. Замяната се дължи на факта, че Финансовият орган за поведение на Обединеното кралство спря изчисляването и публикуването на определени индекси LIBOR, включително LIBOR в швейцарски франкове (CHF LIBOR) и LIBOR в евро (EUR LIBOR) от 1 януари 2022 г. Има и европейски регламент, приет от Европейската комисия на 14 октомври 2021 г.

Банките у нас имат право да избират кой заместител на намаления лихвен индекс да изберат. От години много от тях разработват собствени индекси, които се вземат предвид при определяне на лихвените проценти по кредити при определени условия. Юробанк България /Пощенска банка/ например от 2013 г. разработва и прилага своя основен лихвен процент PRIME за потребителски и жилищни ипотеки в лева и евро. PRIME се изчислява в съответствие със законовите изисквания за ясна и прецизна изчислителна процедура, съдържаща формула и базирана на компоненти, представляващи показатели, публикувани от БНБ, обясниха от Пощенска банка. Техниката е видима на сайта на институцията. Така EUR LIBOR лесно ще замени алтернативния Prime. От банката са категорични, че промяната няма да се отрази на крайния лихвен процент по кредитите, изплащани от потребителя. Също така не е необходимо да се предоговарят съществуващи договори. Всеки път, когато се публикува нова действителна стойност на PRIME, банката актуализира годишния лихвен процент за съответния договор за кредит, тъй като новата приложима стойност на PRIME е в сила и се използва за определяне на лихвения процент по кредита от деня, следващ датата на датата на първата дата на погасяване на месечното плащане по кредита след датата на публикуване на новата стойност на PRIME.

Промяна има и в заемите в швейцарски франкове. Съгласно тези договори CHF LIBOR се отменя и заменя с алтернативен. И Пощенска банка, и Банка ДСК са избрали SARON.

От средата на декември финансовите институции у нас трескаво изпращат писма до клиентите си със заеми в евро и швейцарски франкове, за да информират за промяната. Както изисква законът, съобщението е качено на техните уебсайтове.

Source