Гласувахте за него! За стадионите „Ботев“ и „Локо“ бяха отпуснати 5,7 милиона лева.

© Plovdiv24.bg

Общинският съвет на Пловдив отпусна 5 680 800 лева за изграждането на стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“ с абсолютно мнозинство, съобщи репортерът. Plovdiv24.bg… Това се случи на днешното заседание.

Сумата ще бъде разделена почти по равно за двете институции, както следва: 2 860 800 лева за колежа и 2 820 000 лева за Лаута. Парите ще бъдат осигурени от проектобюджета на община Пловдив за 2022 година.

Plovdiv24.bg представя на своите читатели как тези средства ще бъдат използвани специално за стадионите на Ботев и Локомотив:

1. За сайта стадион “Христо Ботев” – 2 860 800 лева.., което:

– 2 000 000 лв. Без ДДС ДДС при закупуване на седалки;

– 90 000 лв. Без ДДС ДДС върху тревата на стадиона;

– 294 000 лева без вкл. ДДС при регистрация на проект.

Сумата от 2 000 000 лева (без ДДС) за закупуване на седалки и 90 000 лева (без ДДС) за тревата на стадиона е разход, който не е включен в договора за строителство No 20DG-924 / 09.12.2021 г., но при в същото време те са необходими за финализиране на проекта. Стойностите се формират въз основа на получените предложения.

Сумата от 294 000 лева (без ДДС) за обработка на проекта е разход, който е необходим поради необходимостта от определяне на отделните направления, които ще бъдат изпълнени на първия етап. Определена степен на завършеност за всеки сектор ще позволи въвеждане в експлоатация на всеки етап и ще отговаря на изискванията за лицензиране на съоръжението от Българския футболен съюз за домакинство на национални футболни първенства. Ревизираните проекти ще посочат метода на разделяне на поетапно изпълнение, приемане и предаване на вече одобрена проектна документация, без да се променя.

На следващите етапи възможността за изпълнение и въвеждане в експлоатация на проекта ще остане до пълното му изпълнение. Разделът ще посочи не само как да се определят частите за Етап 1, но и необходимите количествени сметки, отразяващи етапите, въз основа на които ще бъде възможно да се определят, приемат и възложат завършените строителни работи за Етап Е и проектирането решения, по -специално свързани с разделяне на етапи, които не са били включени в първоначално одобрения проект, както и становища и препоръки, изложени в експертната експертиза, изготвена от OACEG. В разработената проектна документация за необходимите специалности се правят и промените, изисквани от клиента:

Трансфер на сектор „гости“ от трибуната „В“ до трибуната „Е“;

Монтаж на нова тоалетна в сектора за гости – Трибуна D;

Реконструкция на съблекалните, предвидени в основния проект в сектор „В”, в съответствие с изискванията на БФС, така че да могат да се използват от футболни отбори, съдии, делегати и други лица по време на функционирането на стадиона за сцената. 1 неговото изпълнение;

Позиция и внедряване на нови подстанции в съответствие с действащите EVN разпоредби;

Реконструкция на всички ограждащи конструкции във връзка с горните промени;

При обработката всички конструктивни елементи / стоманобетонни и метални конструкции / ще бъдат взети предвид и приведени в съответствие с експертни становища и препоръки, включени в експертизата, изготвена от UACE. Цената се формира въз основа на предложението, получено от дизайнерите.

2. За сайта на стадион “Локомотив” – 2 820 000 лева.да бъдат изразходвани за: подготовка на техническия проект на официалната трибуна (четвърта трибуна – централна); изготвяне на технически проект за вертикално планиране; изграждане (изграждане) на вертикално планиране, изграждане на полигони, развитие на паркове и инфраструктура, озеленяване и озеленяване.

Изпълнението на договора за проектиране и строителство, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – Пловдив, намиращ се в Пловдив, се отнася до разработването на идеен и технически проект на целия стадион, а именно:

Етап 1: Обществени работи и инфраструктура

Етап 2: Северна трибуна на Besika.

Етап 3: Източна трибуна “Спортклуб”.

Етап 4: Южна трибуна Етап 5: Централна трибуна

Разработването на техническия проект е проектирано за 3 (три) етапа (трибуни), а именно: Етап 2 – Северна трибуна „Бесика”; Етап 3 – Източна трибуна “Спортен клуб”; Етап 4 – Южни трибуни, както и тяхното изграждане, изчерпателен договор. За да завърши целия процес на проектиране, е необходимо да се разработят технически проекти за другите 2 (два) етапа, а именно: Етап 1 – Обществени работи и инфраструктура и Етап 5 – Централен щанд. Това изисква допълнително финансиране за завършване на процеса на проектиране.

След подписването на договора през декември 2020 г. и действителното му изпълнение, до момента са приключили следните дейности:

Инвестиционен проект беше изготвен, представен и одобрен на етапа на Проектиране за всички 5 (пет) етапа.

– Издадено разрешение за строеж

Инвестиционният проект на етап техническо проектиране е подготвен и представен само на три етапа, в съответствие с договора, сключен с община Пловдив.

Започна изграждането на един от трите щанда.

За да завърши изграждането на стадиона като цяло, е необходимо да се разработят техническа фаза и технически проекти за:

Паркинг и инфраструктура

Четвърта стойка (централна)

Вертикално планиране

Озеленяване и градинарство

Това са етапите, които са оставени на етапа на идейно проектиране по смисъла на гореспоменатия договор. В тази връзка е необходимо да се разработят проекти в техническата фаза, по смисъла на вече издаденото разрешение за строеж от май 2021 г.

За висококачествено изпълнение на ежедневния тренировъчен процес на футболен отбор е необходимо изграждането на тренировъчни площадки и вертикално разположение, както и създаване на инфраструктура около тях.

Съгласно договора, подписан през декември 2021 г., средства за всички тези дейности не са предвидени. Следователно трябва да се осигури допълнително финансиране при непредвидени обстоятелства съгласно гореспоменатия договор.

Сумата, необходима за изпълнението на всички описани по -горе дейности, е около 2 350 000 лева (два милиона триста петдесет хиляди лева).

Разбивката поотделно и условията, при които ще бъдат разпределени сумите, ще бъдат изяснени при изготвяне / приемане на общинския бюджет за 2022 г., като по този начин намират своето достойно място в съответните параграфи.

Гледайте в прикаченото видео как дебатът и гласуването преминаха по дискутирания въпрос на двата стадиона!

Source