Гилдиите на архитектите и инженерите подкрепиха мнението на община Плевен относно новия обходен път.

BOBST 16:04:01 20-07-2021
MH1603BO.013
Плевен – обходен път – отзиви

Гилдиите на архитектите и инженерите подкрепиха мнението на община Плевен относно новия обходен път.

Плевен, 20 юли / Малин Решовски, БТА /
Гилдиите на архитектите и инженерите подкрепиха мнението на Община Плевен за изграждането на нов обходен път, съобщиха от градската администрация.
По повод разработването на проект, обявен на уебсайта на РИОСВ – Плевен с възложителя на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София за изработване на разширен идеен проект за югоизточния обходен път Плевен, община Плевен отново изрази своето мнение в подкрепа на т.нар „Синята версия“, разработена от АПИ, не засяга жилищните райони и се намира доста далеч от парка Кайлъка.
Позицията на АПИ е обходен път, който ще бъде така наречената „жълта версия“, а общината е против. Нейните мотиви са изложени в писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Аргументите са, че проектът не отговаря на одобрения Общ устройствен план / ГДП / Плевен. Маршрутът следва артерията на Генералния план и обслужва жилищен район Панорама, жилищен район Кайлъка и нови жилищни райони. Транзитният трафик остава в границите на града. Неприемливо е и преминаването с мостови конструкции в непосредствена близост до входа на защитената зона „Кайлъка“, тъй като това е предвидено от „жълтата версия“, категорични са градските експерти, архитекти и инженери от Плевен.
Предлаганата т. Нар. „Синя версия“ до голяма степен следва концепцията на ОУП – Плевен и след по-нататъшно проучване може да бъде оптимизирана и одобрена, според становището на Община Плевен, допълват от общинската администрация.
/ MH /

Source