В SJSC продължават дебатите относно предсрочното освобождаване на главния прокурор – Новини

София, 22 юли / БТА /
Пленумът на ВАС продължава да обсъжда предложението на министъра на правосъдието професор Янака Стоилов за започване на процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор.
След изявленията на министър Стоилов и генералния прокурор Иван Гешев, членовете на Съвета започнаха да обсъждат допустимостта на предложението, а не данните към него и самото предложение. Те също така обсъждат, ако решат да разгледат предложението, в каква процедура да го направят.
Според член на прокуратурата Стефан Петров предложението на министър Стоилов трябва да бъде оставено без разглеждане като недопустимо. Според него министърът не е упълномощен по закон да предлага освобождаването на главния прокурор. Това би могло да се случи само по предложение на петима членове на Пленума на ВАС или трима членове на прокуратурата.
Атанаска Дишева, говорител на съдебната власт, заяви, че смята, че предложението на министъра е приемливо. Друг представител на борда, Цветинка Пашкунова, се съгласи със становището на Дишев, но отбеляза, че в правната рамка има неяснота, която определя различни мнения по този въпрос.
„Веднага след като той може да се кандидатира за поста генерален прокурор, министърът няма да има пречки за освобождаването му“, каза Пашкунова. Според нея министър Стоилов може да реши да предостави допълнителна информация като дата, място, номер на делото, законови текстове, които са били нарушени и други факти и обстоятелства, за да установи нарушения, извършени от главния прокурор. И тогава Пленумът на САК ще проведе свое собствено разследване и ще вземе решение.
Според Огнян Дамянов от прокуратурата предложението на министъра не съдържа факти, дата, място и начин на нарушението от страна на главния прокурор. Като отбелязва, че главният прокурор е отговорен само за лични действия, а не за действията на прокуратурата.
Представителят на ДАК Боян Магдалинчев коментира, че министърът на правосъдието има право да внесе предложение за откриване на процедурата за прекратяване на правомощията на главния прокурор. „Трябва да търсим, не мисля, че трябва да даваме указания“, за да допълним предложението, каза Магдалинчев.

Източник: София

Source