В този сектор у нас търсят работници под дърво и камък и плащат много скъпо.

Бум на свободните работни места в ИТ отчита една от основните платформи за работа в българските компании, пише Труд бг.

Според техния анализ ръстът в търсенето на персонал в индустрията продължава и през август той несъмнено зае първото място по ръст на предлагането с цели 28% спрямо юли. Това е единственият сектор, в който има стабилен ръст на рекламата от началото на 2021 г., а в сравнение с август 2020 г. броят на офертите в него се е увеличил със 160%.

Като цяло броят на обявите за работа през август остана практически непроменен спрямо юли – имаше много леко увеличение от 0,4%. На годишна база процентът на рекламите е с 55% по -висок в сравнение с август 2020 г. Благодарение на постоянния растеж на ИТ сектора, той вече се нарежда на второ място по дял от общия брой предложения за работа в страната на 16%. На първо място е стандартният лидер – сектор „Търговия и продажби” (с дял от 21%).

На второ място след ИТ по отношение на увеличаването на броя на обявите за работа е секторът Маркетинг и реклама с увеличение от 9%, следван от Здравеопазване и фармация (8%), Административни и обслужващи дейности (7%), Производство “(5 %) и „Строителство“ (1%). Останалите сектори отбелязаха спад в рекламата през август, тъй като той беше най -големият в хотелиерството и ресторантьорството с 23%. Въпреки спада, предлагането в индустрията е с 32% по -високо в сравнение със същия период на 2020 г.

Намаляване на броя на новите оферти се отбелязва и в секторите “Логистика и транспорт” (-6%), “Счетоводство, одит, финанси” (-5%) и “Търговия и продажби” (-1%).

Source