В Румъния стадният имунитет срещу KOVID-19, придобит чрез болест или ваксинация, е около 44 процента – Новини

SC 15:45:31 20-07-2021
VN1544SK.006
Румъния – COVID-19 – имунитет

В Румъния стадният имунитет срещу KOVID-19, придобит чрез болест или ваксинация, е около 44 процента.

Букурещ, 20 юли / БТА /
Ръководителят на Националния комитет за координация на ваксинациите в Румъния д-р Валериу Герогита обяви днес, че според последните оценки на национално ниво стадният имунитет, придобит след KOVID-19 или ваксинация, е около 44 процента, Agence France – The пресата съобщи.
Той обясни, че в областите Клуж и Илфов и в град Букурещ стадният имунитет е над 60 процента.
Георгика заяви, че изчисленията се основават на данни към 1 януари 2020 г. за население от 19,3 милиона.
„На национално ниво делът на населението с известна степен на защита срещу KOVID-19, придобити чрез болест или ваксинация, се оценява на около 44 процента“, каза той.
Георгика отбеляза, че има значителни разлики между различните области, с най-висок групов имунитет в областите Клуж и Илфов и в град Букурещ – над 60 процента. В 25 области над 20 процента от населението има някаква степен на имунитет, в 11 области – над 40 процента, а в три – над 50 процента. / Ваня Накова /

/ VN /

Source