В рамките на кампанията “Лес Варна” са засадени 2950 дървета.

Към днешна дата в рамките на кампанията „Залеши Варна“, организирана от община Варна и уебсайта Gorata.bg, са засадени над 2950 разсада. Дървета, предоставени от неправителствената организация: червен дъб, черен бор, клен, цер, липа и акация.

В района на Младоста вече се отглеждат над 400 нови разсад от червен дъб, черен бор и клен. По време на акцията бяха засадени 200 черни дъба и 40 липи в района на Аспаруховски. В местността „Вл. Варненчик ”е повече от 430 вида червен дъб, липа, черен бор, клен. Кампанията по залесяването приключи в селата Казашко и Каменар, където са засадени общо 720 дървета. В Топола и Звездица във всяко кметство се отглеждат по 200 черни борове, 200 клена и 20 сиви дървета. В село Константиново са засадени 320 дървета – черен бор, клен, сяра. Промоцията ще продължи и през следващата година.

Успоредно с това беше проведена кампания за повторно залесяване в централните райони на Приморски и Одесос, където компаниите, отговорни за озеленяването, засадиха декоративни дървета от планинска пепел, японска череша, декоративен глог, магнолия, клен, декоративна слива и червен кон. кестен.

Община Варна
Варна
Бул. „Осми Приморски полк“, 43

www.varna.bg
Телефонен указател :
https://www.varna.bg/bg/105
/ PE /

Source