В националния пресклуб на БТА – Новини

От 12:58:01 19.07.2021г
PP1256OT.016
БТА – НАЦИОНАЛЕН ПРЕС КЛУБ

В националния
пресклуб
BTA

Вторник, 20 юли, от 11.00 часа
Ще се проведе пресконференция
GS „Ekovat Technologies“
по тази тема:
Представяне на част от плана за иновативна зелена енергия у нас.

Изграждането на ефективна зелена енергия с минимални инвестиции е възможно само с приоритетно интегриране на съществуващата инфраструктура, терен и водни ресурси с помощта на интегриран енергиен транспорт с електрическа тяга:

1. По отношение на сервитутите на пътни и железопътни маршрути с подсилена със светлина фотоволтаици, комуникацията е включена в оптичната „магистрала“ на новата национална телекомуникационна мрежа. Годишното производство на електроенергия е около 400 MW / 100 км.
2. Подмяна на съществуващи вятърни турбини с ниска мощност (преоборудване) с нови на по-високи кули, с по-мощни (поне 5/6 MW). Вятърната енергия от тях е около 110 000 MWh / годишно.
3. Дунавски понтонни водноелектрически централи с обща мощност 10 MW за производство на електроенергия около 77 000 MWh / годишно.
4. Електрически превозни средства с частично подвижни батерии, включително за нощно зареждане у дома, за балансиране на енергийната система.
5. Рязко увеличаване на акумулирането на помпена и акумулираща енергия за балансиране на капацитета на „ЗЕЛЕНОТО“ чрез достигане на пълния капацитет на Чайро-Яденитската МЕЦ Реконструкция на язовири. Интелигентна национална енергийна мрежа, управлявана чрез телекомуникационна мрежа в съответствие с клауза 1.

При пълната експлоатация на съоръженията от точки 1, 2 и 3 с инвестиция от около 900 милиона евро, очакваните икономии на емисии ще бъдат 271 милиона тона CO2 годишно, с икономически ефект от около 15 милиарда евро.
Повече подробности на http://2021-2023bg.eu

Събитията в Националния пресклуб на БТА се провеждат при спазване на всички антиепидемични мерки – дезинфекция, физическа дистанция и задължително носене на защитни маски.
Припомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб на БТА се излъчват в реално време на страницата на БТА – www.bta.bg/bg/pressclub.

/ PE /

Source