В населените места от община Ловеч по Регионалната програма по заетостта са наети 12 безработни.

BOBST 13:39:01 03-06-2021
PP1338BO.032
Ловеч – населени места – нови свободни работни места – програма

В населените места от община Ловеч по Регионалната програма за заетост са наети 12 безработни.

Ловеч, 3 юни / Даниела Балабанова, БТА /
Според градската администрация 12 безработни са започнали работа в населените места от община Ловеч.
В резултат на подписаното споразумение между община Ловеч и Агенцията по заетостта чрез „Бюрото по труда” – Ловеч, в селата Слатина, Баховица, Лисец, Радювене, Малиново, Пресяка, Смочан, Александрово, Дойренци, Скобелево. на обществени площи и сгради на територията на съответните населени места.
Договорът ще бъде завършен до 30 ноември 2021 г.

/ PE /

Source