В Ломе се провежда литературен конкурс за разказ и стихотворение, адресиран до Яна Язова.

БОБСТ 11:46:01 03-06-2021
GI1145BO.020
Скрап – литературен конкурс

В Ломе се провежда литературен конкурс за разказ и стихотворение, адресиран до Яна Язова.

Скрап, 3 юни / Цветомир Цветков, БТА /
За петнадесети път община Лома и местното читалище „Постоянство“ провеждат литературен конкурс на името на Яна Язова, съобщиха от местната администрация.
Тази година състезанието ще отбележи 165-годишнината от основаването на читалището и театралната трупа в Ломе. Официалното честване на годишнината ще се състои през септември, а наградените художници от литературния конкурс ще бъдат обявени през октомври. В него могат да участват автори на възраст между 14 и 35 години от цялата страна. За трета поредна година състезанието включваше раздела „Поезия“. Условието на организаторите е да изпратят до три истории или стихотворения в три екземпляра, които не са отбелязани в други състезания. Разказите трябва да са до пет машинописни страници, а стихотворенията – до една. В рамките на литературния конкурс беше обявен конкурс за есе на тема „Моят роден град Лом“. В него могат да участват ученици от община Лом на възраст под 18 години.
Победителите в състезанието ще бъдат наградени с три парични награди и в двата раздела. Работите ще се приемат до 30 септември, а резултатите ще бъдат обявени на 22 октомври 2021 г. на уебсайта на община Лом.

/ GI /

Source