В Кубрат 38 души започнаха работа по социален проект.

BOBST 15:01:02 19-07-2021
MM1500BO.002
Кубрат – приемна грижа – заетост

В Кубрат 38 души започнаха работа по социален проект.

Кубрат, 19 юли / Садет Карова, БТА /
В община Кубрат 38 души започнаха работа по проекта „Патронаж +“. Според местните власти 18 от тях са наети като домашни помощници, а останалите като хигиенисти и хамали.
Домашните работници ще помагат на хората с увреждания да се грижат за себе си, възрастни в риск, които са зависими от грижи поради увреждане при пандемия. Те ще предоставят на нуждаещите се почасови мобилни интегрирани медицински и социални услуги, ще им доставят храна и храна, лекарства, ще плащат сметките си за комунални услуги.
Новоназначените хигиенисти и хамали ще работят в социалните служби на общината. Тяхната заетост се предвижда при изпълнението на втората дейност по проекта за предприемане на мерки за предотвратяване на инфекция и оказване на подкрепа на социалните служби.
Персоналът на проекта ще бъде включен в изпълнението на дейности за една година.

/ ММ /

Source