В кои индустрии имаме най -високите заплати у нас – Работа

Според последните данни на НСИ, заплатите в България продължават да растат. Средната брутна заплата през юли 2020 г. е 1387 лева, през август – 1335 лева и през септември – 1397 лева.

През третото тримесечие средната заплата е 1373 лева и се увеличава с 2,7% в сравнение с второто тримесечие. В сравнение с година по -рано тя се е увеличила с 9,9%.
Видовете икономически дейности, при които е отбелязан най -голям ръст, са „хотели и ресторанти“ – с 37,6%, „публична администрация“ – с 16,2%и „култура, спорт и развлечения“ – с 14,9%. … Най -значително намаление на заплатите в раздел „Финансови и осигурителни дейности“ – със 7.9%.

Тенденцията за най -високи заплати в IT сектора продължава – средно 3208 лева през третото тримесечие. за “Финансови и застрахователни дейности” – 2106 лв., за “Производство и дистрибуция на електроенергия, топлинна енергия и газообразно гориво” – 2097 лв.
Най -ниско платените през лятото са служители на „Хотели и ресторанти” – 890 лв., „Други дейности” – 931 лв., „Земеделие, горско стопанство и рибарство” – 989 лв.

През годината средната работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в публичния сектор се е увеличила с 12,7%, а в частния сектор – с 9%.

Данните на НСИ показват също, че броят на служителите е намалял минимално през лятото спрямо миналата година, докато средните заплати продължават да нарастват както в частния, така и в публичния сектор.


Към края на септември броят на служителите се е увеличил с 9,2 хиляди души., или 0,4% от края на юни 2020 г., достигайки 2,25 милиона, според предварителните данни на НСИ. Спрямо края на второто тримесечие най -голям ръст на заетостта се наблюдава в сферите на икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения“ и „Административни дейности и помощни услуги“ – по 2,4% всяка, както и „Образование“ и „Създаване“ и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации “- по 1,6% всяка.

Как се отрази пандемията на заплатите в страната ни?

Най -голямо намаляване на броя на заетите е регистрирано по направление „Земеделие, горско стопанство и рибарство“ – с 1,5%, и в “Операции с недвижими имоти” – с 1%. Най -голям е делът на заетите в отраслите „Производство“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20,9 и 17,1%.

istock

istock

На годишна база броят на заетите намалява с 63,2 хил. Души, или 2,7%. Най -голямо намаление се очаква в „Хотели и ресторанти“ – с 25,8 хил. Поради края на активния летен сезон, който беше много по -слаб от миналата година. Същото обаче се наблюдава в “Производство”, където броят на заетите намалява с 24,9 хиляди, и “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “- за 8,8 хиляди души.

За още финансови новини и други полезни съвети относно личните ви финанси можете да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно в Pariteni.bg.

Source