В Габрово Общинският съвет освободи от събиране на отпадъци компании, чиято стопанска дейност е била спряна по време на извънредното положение.

BOBST 14:15:31 30-12-2020
RM1413BO.030
Габрово – PE – фирми – разходи

В Габрово Общинският съвет освободи от сметосъбирането фирми, чиито икономически дейности бяха преустановени по време на извънредното положение.

30 декември, Габрово / Велина Махлебашиева, БТА /
В Габрово Общинският съвет освободи от събиране на отпадъци фирми, които бяха спрени по време на извънредното положение. Наложените ограничения, довели до фактическото затваряне на обществени и развлекателни заведения, са в основата на решение, взето на последната редовна сесия на местния парламент тази година.
Решението за разтоварване на фирми е по предложение на администрацията. Юридическите лица няма да плащат боклук за управлявани обекти за два периода – аварийно през пролетта и сега – от края на ноември. За същия период потребителите на общински сайтове, чиито дейности са класифицирани като забранени, са освободени от дължимия наем. Също така няма да има такси за детските градини и детските ясли, докато те остават затворени.

/ СТАЯ /

Source