Върховният съд потвърждава, че Artex страда от закриването на Златния век – България© Велко Ангели

Изграждане на небостъргача „Златен век“.

Върховният административен съд (ВАС) днес призна, че обезпечението на иска на Артекс Златен Век ООД е правилно признато от първоинстанционния съд. По този начин беше потвърдено, че инвеститорът на небостъргача в района на Лозенец търпи сериозни финансови щети от всяко спиране на строителството, наложено от Националната администрация за контрол на сградите (DNCC). Според изчисленията на Artex за периода от 15 април 2019 г. до 14 май 2021 г. те ще възлизат на 18,2 милиона лева.

След като Върховният административен съд отмени решението на Държавния комитет по собствеността за прекратяване на строителството на 14 май, строителният контрол издаде ново заключение на 18 юни, с което започна нова процедура за неговото спиране. Този последен ход на DNC накара Artex да подаде иск до Софийския административен съд (ACCG) на 23 юни. На следващия ден инвеститорът подаде искане за обезпечаване на това вземане, като поиска от съда да спре ново производство за спиране на строителството.

На 25 юни Софийският градски административен съд (ACCG) се произнесе в подкрепа на иска на Artex във връзка с другото му дело, срещу процедурата, образувана от DNCK на 22 юни за ново спиране на строителството на Златния век, подадена през юни. 23. Днешното решение на HAC е взето във връзка с обжалването на DNCK срещу признатата гаранция от ACCG. Главните съдии не позволиха строителството на Златния век да продължи, но признаха, че доказателствата, предоставени от инвеститора, вероятно са добре обосновани. Говорим за щетите, които компанията ще претърпи и ще претърпи в бъдеще, ако строителството бъде постоянно спряно от DNSK.

Artex: Строителството продължава!

„Изграждането на Златния век продължава и не може да бъде спряно по инициатива на DNC до окончателното решение на съда по иска, предявен от Artex“, заяви инвеститорът в писмо до медиите, изпратено след днешното решение на SAC.

Дали това ще продължи, ще се реши по друг начин.

Дали строителството е законно допустимо за продължаване или окончателно спиране, ще реши друг ACCG по друго дело, заведено от Artex Golden Age на 23 юни. По него съдиите ще решат дали разрешението за строеж е изтекло.

Бъда пуснат през 2007г със срок на валидност от пет години, беше повторно сертифициран през 2012 г. за още пет, а преди изтичането му (през ноември 2017 г.) през януари същата година, Artex опита ново презаверяване, като плати държавна такса от 260 хиляди лева. Месец по-късно Народното събрание с гласове на ГЕРБ прие изменение на Закона за териториално развитие, което удължи срока на валидност до 10 години от началото на строителството. За Златния век беше януари 2010 г. и ако към него се прилагат изменения в Закона за териториално развитие, строителството трябваше да приключи през 2020 г. Поради тази причина Artex поиска и върна парите, отпуснати за повторно валидиране на проекта. позволява. Поради заповедта на DNCK от 15 април 2019 г. за спиране на строителството за повече от две години, инвеститорът настоява периодът на забрана да бъде добавен към периода на валидност и удължен до 2022 г.

Source