Външно по повод Магнитски: София и Вашингтон остават готови за диалогСНИМКА МВнР: Архив

Във връзка с информацията, публикувана от Държавния департамент на САЩ за мерки по Закона на Магнитски срещу български физически и юридически лица, Министерството на външните работи посочва:

Върховенството на закона е в основата на демократичния процес във всяка върховенство на закона. В отношенията с нашите партньори и съюзници ние недвусмислено споделяме убеждението, че борбата с корупцията във всичките й форми трябва да бъде нашият абсолютен приоритет и практически приоритет.

Като стратегически партньори, България и САЩ поддържат устойчив и ефективен стратегически диалог. По отношение на своята структура, съдържание и мащаб, сътрудничеството между двете страни обхваща редица въпроси от националния, регионалния и глобалния дневен ред. В този смисъл и въз основа на традициите на сътрудничество, които се развиха през годините, ние изразяваме увереността си, че София и Вашингтон остават готови за диалог по всички въпроси от общ интерес.

Source