Външно министерство с остра позиция след думите на Зоран Заев за “българското малцинство”

Министерството на външните работи на България публикува официална позиция във връзка с изявлението на премиера на Република Северна Македония Зоран Заев относно правата на българите в неговата страна.

„Както казах, в съвременна Европа и ние се смятаме за европейци, България е член на ЕС, тези въпроси се решават от съда в Страсбург и нямаме причина да се намесваме или да се намесваме в нашата страна по такива въпроси. Нашата цел е да се грижим за всички етнически общности тук, за всички малцинства, които съществуват в страната, включително Българското малцинство… Определено правим това и сме се подобрили много “, каза Заев.

Позицията на България относно спазването на правата на български граждани и граждани с българска идентичност в Република Северна Македония е изразявана многократно. Проблемите, с които българите са се сблъсквали в миналото, са добре известни и за съжаление продължават да се сблъскват и до днес: репресии, реч на омразата и неравностойно отношение единствено с цел изразяване на българската идентичностТова се посочва в отговора на Министерството на външните работи.

Продължаващата практика на увековечаване на предразсъдъци и негативни стереотипи към България и българския народ, включително чрез медии, учебници и паметници, както и атаки срещу българските национални символи и паметни плочи, допълнително допринасят за формирането на негативни нагласи и неблагоприятна среда за Български граждани. в България, Република Северна Македония.

Република България настоява за ясна и недвусмислена позиция на властите в Република Северна Македония предприемете конкретни мерки за изграждане на интегрирано общество, основано на принципите на правовата държава и защитата на правата на човека. Според позицията на българските власти гарантирането на конституционните права на гражданите с българска идентичност на равни начала с всички останали граждани на Република Северна Македония, без никаква дискриминация, би решило редица жизненоважни за тях въпроси.

Съветът на ЕС многократно подчертава значението на поддържането на добросъседски отношения и по -специално стриктното и добросъвестно прилагане на двустранните споразумения с държавите -членки на ЕС. Изпълнението от Република Северна Македония на буквата и духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, сключен през 2017 г., е от ключово значение и остава предпоставка за напредък в присъединяването на страната към ЕС.

България ще обърне специално внимание на всички процесисвързани със създаването на необходимите условия за свободна самоидентификация на гражданите с българската идентичност, заключава изявлението на Foreign.

Source