Външното министерство публикува изявление на Заев, който нарече българите в Северна Македония малцинствоЗоран Заев СНИМКА: Ройтерс

След като заеха позиция след изявлението на премиера на РС Зоран Заев в петък, те напуснаха Министерството на външните работи. Това се дължи на изявлението на Заев, в което той идентифицира българите, живеещи в Северна Македония, като малцинство.

„Нашата цел е да се грижим … за всички етнически общности, за всички малцинства, които съществуват в страната, включително за българското малцинство“, заяви македонският премиер в първоначално изявление в петък.

Ето позицията на Министерството на външните работи:

Позицията на България относно спазването на правата на български граждани и граждани с българска идентичност в Република Северна Македония е изразявана многократно. Проблемите, с които българите са се сблъсквали в миналото и, за съжаление, продължават да се сблъскват и до днес, са добре известни: репресии, реч на омразата и неравностойно отношение единствено в името на изразяването на българската им идентичност.

Продължаващата практика на увековечаване на предразсъдъци и негативни стереотипи към България и българския народ, включително чрез медии, учебници и паметници, както и атаки срещу българските национални символи и паметни плочи, допълнително допринасят за формирането на негативни нагласи и неблагоприятна среда за Български граждани. в България, Република Северна Македония.

Република България настоява за ясна и недвусмислена позиция на властите на Република Северна Македония относно приемането на конкретни мерки за изграждане на интегрирано общество, основано на върховенството на закона и защитата на правата на човека. Гарантирането на конституционните права на гражданите с българска идентичност на равни начала с всички останали граждани на Република Северна Македония без никаква дискриминация би решило редица жизненоважни проблеми за тях.

Съветът на ЕС многократно подчертава значението на поддържането на добросъседски отношения и по -специално стриктното и добросъвестно прилагане на двустранните споразумения с държавите -членки на ЕС. Изпълнението от Република Северна Македония на буквата и духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, сключен през 2017 г., е от ключово значение и остава предпоставка за напредък в присъединяването на страната към ЕС.

България ще обърне специално внимание на всички процеси, свързани със създаването на необходимите условия за свободна самоидентификация на гражданите с българска идентичност.

Source