Вълна от законопроекти в първия работен ден на 46-то Народно събрание

Първите законопроекти, внесени в Народното събрание, вече са факт. Някои от тях се отнасят до закриването на специални съдилища, преизчисляването на пенсиите, промените в Закона за личната помощ и НСО, както и решения за възстановяване на Одитния комитет и изслушване на временните министри на вътрешните работи и правосъдието и адвоката Общ. Иван Гешев.

Вносителите на първите предложения – „БСП за България“, „Stand Up BG! Идваме!“ и „Демократична България“.

Приемни семейства за възрастни хора

„БСП за България“ внесе законопроект за възрастните хора. Сред основните точки в него е създаването на Национален съвет за възрастни хора към Министерския съвет, който им гарантира достъп до медицински услуги, социална подкрепа, продължаване на активен живот и други. Както и в предишния парламент, групата отново предлага вариант за приемно семейство за възрастни хора. „По тяхно искане възрастни хора могат да бъдат настанени в приемно семейство, чиито деца, внуци и роднини отстрани, до втора степен включително, са починали или са неизвестни“, се казва в законопроекта.

Безплатни ясли и детски градини

„БСП за България“ внесе и законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси. Кандидатите смятат, че безплатните ясли и детски градини трябва да бъдат публична политика. „Кризата с Covid-19 остави много млади хора без стабилни доходи. Ако не могат да плащат за детски градини и детски градини, те дори не могат да започнат да търсят работа. Получава се порочен кръг, в който младите родители страдат. „- това е една от причините.

Според БСП за България безплатните ясли и детски градини са един от начините за стимулиране на плодовитостта. Според вносители в общинския бюджет осигуряването на достъп до детски градини за деца от всички социални групи ще струва около 40 милиона лева.

Две сметки за преизчисляване на пенсиите

Увеличението на пенсиите беше сред лайтмотивите на изявленията на партиите в парламента днес. И първите законопроекти по този въпрос са „БСП за България“ и „Stand Up BG! Идваме!“

БСП за България внася законопроект, допълващ Кодекса за социално осигуряване, който се занимава с преизчисляване на пенсиите. Според жалбоподателите на първо място е необходимо да се преизчислят старите пенсии, тъй като основният принцип в осигуряването трябва да бъде равенството и солидарността на осигурените.

Пенсиите, назначени преди 31 декември 2017 г., ще бъдат преизчислени от 1 юли 2021 г., като индивидуалният коефициент ще бъде умножен по средния месечен осигурителен доход в страната през 2018 г., се казва в законопроекта. Преизчисляването на тези пенсии трябва да се приложи, ако това е по-изгодно за лицето, уточняват кандидатите.

Според тях е несправедливо пенсионерите да получават различни пенсии с еднакви осигурителни вноски, което е следствие от един от компонентите при тяхното изчисляване – средният месечен доход в страната за последните 12 месеца преди датата на пенсиониране . Поради това се предлага да се преизчислят всички стари пенсии, като се вземе предвид средният доход за същата година – 2018 г. Тогава той е бил 890,90 лева.

BSP се мотивира от факта, че много възрастни хора живеят под прага на бедността и са на ръба на физическото оцеляване.

За 2021 г. прагът на бедността беше определен на 369 лева (на месец), а социалната пенсия на 300 лева. Средната пенсия е около 490 лева. Според левицата над 1,3 милиона пенсионери живеят под прага на бедността.

На „Ставай, БГ! Идваме!“ също така да внесе законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, който има за цел да създаде баланс между пенсиите на хората, пенсионирани преди 2018 г., и тези, които са се пенсионирали след това.

Предложено от Stand up BG! Ние отиваме!“ Преизчисляването на пенсиите ще струва 185 милиона лева на месец.

Ако пенсиите, присъдени преди края на 2019 г., бъдат преизчислени със средния осигурителен доход за 2018 г., това означава, че 75 процента от пенсионерите ще получат увеличение, което намалява разликата между старите и новите пенсии, според сметките на вносителите.

Предлага се също така пенсионерите с пенсия до 300 лева да получават помощ в размер на 120 лева. Парите вече са получени от тези, които имат пенсия от 300 до 1 стотинка и 369 лева, което е границата на бедността. Тази оферта ще осигури 120 лева на още 733 хиляди пенсионери и ще струва допълнително 88 милиона лева.

10 заплати за второ и трето дете

Друг законопроект за БСП за България е изменение на Закона за семейните помощи и децата. В него се посочва, че размерът на помощта за второ и трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10 пъти минималната работна заплата за съответната година за всяко дете. Предлага се също да се удължат стипендиите в началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи, не само за 1-ви клас, какъвто е сега, но и за децата от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

По-високи обезщетения за отглеждане на деца

Петото предложение на социалистите е законопроектът за изменения и допълнения. Кодекс за социално осигуряване… Целта му е да обвърже размера на помощта за отглеждане на дете от 1 до 2 години с минималната работна заплата.

„Планираната полза за 2021 г. е 380 лева. Миналата година, през 2014 г., обезщетението беше равно на минималната работна заплата. С минимална работна заплата за 2021 г. от 650 лв. На месец от осигурените майки се удържат 270 лв. “, Каза той. – спорят вносителите.

Личен асистент дори и в празните дни

„Ставай, БГ! Идваме!“ също представи фактура за промени в Закон за личната помощ, които връщат SMS, анулиран в края на миналата година, което ще позволи на хората с увреждания да имат личен асистент както по празниците, така и след 17:00 в делничните дни. Заплатата на личните асистенти се увеличава.

И със промени в Закона за НСО премахна специализирания транспорт за бивши премиери и председатели на парламенти, членове на Конституционния съд, кмета на столицата и главния прокурор.

Контрол на министъра на правосъдието върху Бюрото на отбраната

От „Stand up BG! Отиваме!“ представи законопроект за изменения и допълнения в Закона за защита на лицата в риск във връзка с наказателно производство. Причините са, че прехвърлянето на бюрото за сигурност към генералния прокурор доведе до промяна в основната му дейност за защита на лицата във връзка с наказателно производство до защита само на главния прокурор, след като изчерпа дейността си само от своята безопасност.

„Освен това е създадена паравоенна организация, която е пряко подчинена само на главния прокурор“, твърдят жалбоподателите. По този начин законопроектът регламентира възстановяването на контрола върху Бюрото от министъра на правосъдието.

„Спиране на практиката на вземане на решения изключително от главния прокурор, изразходване на огромни средства за личната му сигурност и извършване на дублиращи се действия, извършвани от Министерството на вътрешните работи и Главната дирекция на вътрешните работи, но превръщането на бюрото в милитаризирана неконтролирана структура, изпълнявайки незаконни заповеди на главния прокурор в нарушение на демократичните принципи, „мотивирайте кандидатите чрез своите изчисления, разходите за транспорт и сигурност ще спаднат рязко.

Закриване на специализирани съдилища и специализирани прокуратури

На Демократична България те представят законопроект за изменение на Закона за съдебната система. Тя е насочена към създаване на гаранции за независимост от политическо влияние при упражняване на правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет по време на избора на председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд, както и упражняване неговите кадрови правомощия.

Законопроектът също така предлага закриване на Специализирания наказателен съд, Специалния апелативен съд и съответните им специализирани прокурори.

Що се отнася до закриването на специализираните съдилища и прокуратурата, жалбоподателите твърдят, че през 10-годишния период на своята дейност те не са постигнали целите, поставени при създаването им. „През целия период на тяхното функциониране общественото мнение е предимно негативно, тъй като те се възприемат не като независими органи, а като инструмент на„ извънредно правосъдие “, изпълняващи политически мотивирани заповеди“, се казва в изявлението.

Законопроектът също така предвижда ограничаване на функциите на прокуратурата извън наказателното производство.

От „Stand up BG! Очакваме!“ искат да възстановят и разширят дейността на т.нар Одитен комитети да създаде нова временна комисия за разследване на случаи на полицейско насилие по време на протестите през лятото на 2020 г. и незаконното подслушване.

Беше отправено искане и за изслушване на временния министър на вътрешните работи и правосъдието във връзка с главния прокурор Иван Гешев.

Source