Всички места за държавната поръчка в Икономическия университет във Варна са запълнени – Новини

Приключи набирането на нови студенти по държавна поръчка в Икономически университет – Варна. Кандидатите за учебната 2021/2022 година в университетите са значително повече, отколкото са разпределени места. Повишен интерес към предложената образователна услуга е регистриран по време на ранен прием, когато са заети 72% от квотата на държавните поръчки за образователно-квалификационна степен (DPO) „бакалавър“.

Най-търсените специалности за ранен прием са: дигитални медии и PR, логистика, счетоводство и финанси, финанси, маркетинг и стокознание и митници. В основния прием сред най-търсените специалности са „Счетоводство и одит“, „Международни икономически отношения“, „Мениджмънт“, „Икономика на предприятията“. При дистанционната форма на обучение най-търсените специалности са „Индустриален бизнес и предприемачество“ и „Счетоводство и одит“. Сериозен интерес има и към специалностите с преподаване на английски език „Международен бизнес“ и „Бизнес и мениджмънт“.

Повече от 10-15 кандидати се състезаваха за едно място в най-предпочитаните специалности, тъй като минималният резултат надвишава 22 (с максималния – 24).

Ръководството на Икономическия университет – Варна работи за максимално задоволяване на повишения интерес. Продължава приемът и набирането на кандидати за всички бакалавърски специалности в платено, редовно и дистанционно обучение.

За повече информация:
Прием за бакалавърска степен:
телефон 052 830820; 0882 164 658
имейл: [email protected]

За подаване на документи и информация на уебсайта: зала 221

Икономически университет Варна

Source