Всеки българин се гордее с тази новина!

Желаещите да получат отсрочка на заем могат да кандидатстват и за мярка от вкъщи. За да улеснят работата на своите клиенти, банките предлагат опции за онлайн кандидатстване чрез интернет банкиране или мобилно приложение. Това беше показано чрез проверка на вестник „Монитор“.

Миналата седмица стана ясно, че ваканциите по заемите са удължени до края на март 2021 година. Дотогава търговските банки ще имат време да разгледат и одобрят заявления за отлагане, а клиентите ще могат да подават документи до 23 март 2021 година.

Изискванията остават същите, при условие че заявителят е редовен платец на старите си задължения и че няма просрочен дълг за повече от 90 дни по предишни суми, считано от 1 март 2020 г., както и от датата на искането. За да помогнат на потребителите, все повече банки въвеждат начини да кандидатстват дистанционно за тази мярка.

Задачата на кредитополучателя е да попълни онлайн формуляр, който да бъде изпратен до определена търговска банка. След това с него ще се свърже служител на финансовата институция, за да продължи процеса на кандидатстване.

Друга възможност е да се обадите директно на финансовата институция, като използвате специално отворени телефонни линии. В съответствие с препоръките на Европейския банков орган (ЕБО) относно въвеждането на банков мораториум, банките могат да предложат друга възможност за отлагане.

Ето защо някои от тях напомнят на своя уебсайт, че тези, които се нуждаят от решение, различно от механизмите, предложени в мораториума, могат отново да се обърнат за помощ към банката и да преговарят съответно.

След изтичане на гратисния период дължимите суми продължават да се изплащат в съответствие с договорения нов план за погасяване. В този план времето на дължимите плащания и неплатените лихви и такси по време на гратисния период се отлага. В едно от предложенията на банките у нас тази промяна в условията може да бъде до 12 месеца за потребителски заеми и до 60 месеца за ипотечни заеми.

Предимството на отлагането онлайн е, че потребителят спестява разходи като време или гориво, необходими за посещение на банков клон. Освен това ви спестява такси за банково измерване, които са се увеличили през последните месеци.

Последните данни на Българската народна банка (БНБ) показват, че понастоящем гражданите и бизнеса имат отсрочени заеми за над 9 милиарда лева. Повече от 14 000 фирми и над 93 000 домакинства успяха да отложат плащанията.

Source