Вицепремиерът Бойко Рашков оглавява Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет – Новини

София, 10 юни / БТА /
Правителството реши да назначи вицепремиер по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет. Това съобщава пресслужбата на правителството.
Националната комисия организира и координира взаимодействието между отделни ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора, ръководи изпълнението на националната политика и стратегия в областта на борбата с това престъпление, ежегодно разработва и представя за одобрение на Министерски съвет – национална програма за превенция на трафика на хора, борба с трафика на хора и защита на жертвите.

Източник: София

Source