Витоша изчистена от корояди

Короядите на природен парк Витоша са напълно изчезнали, а гората е започнала да се възстановява. Изпълнителният директор на Агенцията по горите Александър Дунчев разказа за news.bg за това. Заедно с агенцията и WWF България беше проверено състоянието на горите в напреднала възраст на територията на Държавно горско стопанство – София.

След 2001 г. короядните бръмбари са внесени в природен парк Витоша, 20 хектара над Златните мостове, 60 хектара в Бистришко Бранище са разрушени.– уточни Александър Дунчев. Тогава освен старата гора те нападнаха и живи дървета.

В резервата не се извършват сечи; короядите ядат стари гори и ги превръщат в хумус. 2015 – 2016 – пикът на броя на короядите в боровите гори., след това изсъхнаха много, след дълга топла есен, обаче последва рязко студена зима и природата ги уби „, обясни Дунчев. Според него те се разболяват и умират сами.
Източник: news.bg

След това бяха взети мерки – за извършване на залесяване в горското стопанство. След мерките на Офелия, вече младите дървета са поникнали, а друга гора е оставена на естествените процеси в резервата.

И в ущърб – корояди, унищожени на 200 метра от страната на Бистришко Бранище, оставяйки резервата.

Еколозите твърдят, че държавата е загубила милиони поради скандалната промяна на привлекателните гори.

Еколозите твърдят, че държавата е загубила милиони поради скандалната промяна на привлекателните гори.

Горите бяха оценени на 10 лв. На квадратен метър и препродадени на 100 лв. На квадратен метър.

В противен случай корояди и борови корояди заразиха горите в Кюстендил, Кърджали, Родопи, План. След суровата зима се образуват ледоразбивачи и снежни преспи, много паднали дървета, което също създава условия за развитие на по-голям брой корояди.

Според Дунчев обаче, поради изменението на климата в горите ще има все повече природни смущения, например се появиха болести – насекоми в дъбови и букови гори, както и гъби по стари дървета. За да защитят горите, лесовъдите взеха мерки за превръщането им в дървета с неравна възраст – 100-годишни дървета, 40-годишни дървета и много млади дървета на по 10 години. Идеята е, че когато короядът убива старо дърво, ние имаме младо дърво. Но ако оставим само 100-годишни гори, съществува риск, когато насекомото премине, то ще убие старата гора и няма с какво да я замести.

2000 – 3000 разходи за декар залесяване, 5000 – 6000 лева за декар е труд, поради което се депонират 10% от дивата природа, а останалата част се обработва, така че гората да е на различна възраст.Експертите обясниха, че колкото по-разнообразен е съставът и възрастта, толкова по-бързо се възстановява от природните смущения.

Source