Вижте какво ще реши временното правителство утре, 8 септември 2021 г.

Временното правителство ще заседава в сряда, 8 септември, в 10:00 ч. И ще представи следния временен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАДЖВАНЕ НА СТАЯН КАРАЙВАНОВ ПО ПОРЪЧКА „Св. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ »ГЕРЛЕ.
Представено от: Министър на образованието и науката.

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВНОСА НА КОД НА ОТПАДЪЦИТЕ 19 12 12.
Представено от: Министър на околната среда и водните ресурси.

3. ПРОЕКТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА МИНИСТЪРА НА МИНИСТЪРА 21 ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНАТА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА ПОЛИТИКА / БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 21
Представено от: Министър на външните работи.

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 360 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ 2021 ЗА БЕЗПЛАТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ДЪРЖАВНА ДЪРЖАВА.
Представено от: Министър на икономиката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЧАСТТА НА СОБСТВЕНОСТТА – ДЪРЖАВЕН ДЪРЖАВЕН СОБСТВЕНОСТ, СОБСТВЕНОСТ – ЧАСТ НА ДЪРЖАВНОТО СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПО -ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ТРАНСФЕРА.
Представен от: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Министър на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОТО НА БЕЗПЛАТНО СТРОИТЕЛСТВО В СЛУЧАЯ НА ОБЩИНСКО ФОРМИРАНЕ НА БУРГАС.
Представено от: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРАНСПОРТ, одобрено с Решение на Съвета на министрите от 4 юни 1996 г. от 13 юли 1996 г.
Представено от: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЩА АВИАЦИОННА ОБЛАСТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ -ЧЛЕНКИ, ЕДНА ОДНА
Представено от: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЩОТО АВИАЦИОНАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ЕДНО ЕДНО
Представено от: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ В ЕДНА ДЪРЖАВА И ДЪРЖАВА,
Представено от: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА ЕВРО-СРЕДМЕЖЕЗИНСКО СПОРАЗУМЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА АВИАЦИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОТО
Представено от: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА, ПРИЕМЕН ОТ РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТРА НА МИНИСТЪР № 36
Представено от: Министър на образованието и науката.

Source