Вижте какви решения ще вземе временното правителство утре – Политика

Временното правителство ще проведе заседание в четвъртък, 4 ноември, от 10:00 часа.

На заседанието ще бъде представен следният предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Вносител: заместник министър-председател по управление на европейските фондове

Поредна смяна на временното правителство

2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕДЕНИЕ В РЕШЕНИЕ № 437 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ В ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКАТА 2020202020.

Вносител: министър на образованието и науката.

3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР КЪМ БЮДЖЕТА НА ГРАДСКО ОБЩИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 Г.

Вносител: Министър на културата

4. ПРОЕКТ НА ПРИЕМАНЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ КЪМ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В ПОДДРЪЖКА НА БЮДЖЕТИТЕ НА ДЪРЖАВАТА 21 ДЪРЖАВА 21

Вносител: министър на образованието и науката.

5. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ ПОРАДИ ЛИПСА ГОЛЯМА НУЖДА ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ – ДЪРЖАВА И ДЪРЖ.

Представено от: Министър на регионалното развитие и благоустройството.

6. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ СОБСТВЕНОСТ – ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИМОТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Представено от: Министър на регионалното развитие и благоустройството.

7. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СОБСТВЕНОСТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Представено от: Министър на регионалното развитие и благоустройството.

8. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНИКА НА ИМОТА В ИМОТА – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ КЪРЖАЛИ, ОБЛАСТ КАР.

Представено от: Министър на регионалното развитие и благоустройството.

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ БАЛЧИК.

Представено от: Министър на регионалното развитие и благоустройството.

10. ПРОЕКТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СОБСТВЕНОСТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Представено от: Министър на регионалното развитие и благоустройството.

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В неформалната среща на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, ЧАСТ „Транспорт“, проведена от 21 до 23 септември 2021 г. в Кран, Република Словения. …

Вносител: министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В неформалната среща на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика „Енергетика“, проведена на 21 и 22 септември 2021 г. в Кран, Република Словения. …

Вносител: министър на енергетиката

13. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ВООРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2020.

Вносител: министър на отбраната

14. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЕЛЕН ФОНД.

Вносител: министър на отбраната

15. Проект за решение за денонсиране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Италия, Министерството на отбраната на Република Албания МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на националната отбрана на КАНАДА, Министър на отбраната на Френската република , Федералното министерство на отбраната ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, Министерство на отбраната на Република Латвия, Министерство на националната отбрана на Република Литва, Министерство на отбраната Черна гора Министър на отбраната на Холандия, Министър на националната отбрана на Република Полша, Министерство на националната отбрана на Румъния Отдел за OTB Wound за Обединеното кралство, Министерството на отбраната на Съединените щати и Щаба на върховния главнокомандващ на силите на НАТО в Европа (SHAPE) за операции, управление , финансиране, администриране и поддръжка на Щаба за БЪРЗО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАТО ИТАЛИЯ (HQ NRDC-ITA), ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 531 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 2019г.

Вносител: министър на отбраната

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО21, 12

Вносител: Министър на земеделието, храните и горите.

17. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПАРАЛЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕХАНИЗМА ЗА ЗАЩИТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО КРЕДИТОР И ЕДИНЕН СЪВЕТ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ

Вносител: министър на финансите

Янев благодари за изтеглянето на потъналия кораб “Вера Су”.

18. ПРОЕКТ ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 19

Вносител: министър на образованието и науката.

19. ПРОЕКТ НА ПРИЕМАНЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО ЗА 2021 Г.

Вносител: министър на здравеопазването

20. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪГЛАСИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЕДИНЯВАНЕ ДЕЛО C-340/21 В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, с което се образува преюдициално заключение на Върховния административен съд по разглеждане на дело, образувано по адм. касация. ЖАЛБА СРЕЩУ НАП.

Вносител: министър на финансите

21. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 331 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 2021 „ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 20 И ОКТОМВРИ”.

Вносител: Министърът на околната среда и водните ресурси.

22. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА АФГАНИСТАН В РАЗМЕР 195 583 ЛЕВА И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА В РАЗМЕР 136 908 ЛЕВА.

Вносител: Министър на външните работи.

23. ПРОЕКТ НА ПРИЕМАНЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ПРЕВОДИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, AL. 2, РАЗДЕЛ II, КЛАУЗА 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 ГОДИНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕ СИ И/ИЛИ СПЕШНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, КОНТРОЛ ПРЕОДОЛЯВАНЕ.

Вносител: заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

24. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ЧАСТИ ОТ СОБСТВЕНОСТ – НУЖДА ОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО Участък “Хемус” от проект 166 + 144 км НКСИП = технически проект 167 + 572 км ДО 2020 г. (СЛЕД КМ ПЪТ III-301). 189 + 344 ОТ NCSIP PRE-DRAFT = 190 KM

Стефан Янев след въпрос на Novini.bg: Големият въпрос е защо партиите не намират начин за съставяне на кабинет

Представено от: Министър на регионалното развитие и благоустройство, Министър на финансите.

25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВИЛА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ ПО 9 ВЪПРОСА.

Вносител: министър на финансите

Филип Епитропов

2840
6

Source