ВИЕ решихте: Гешовата къща в София няма да става 7-етажен хотел


Върховният административен съд (ВАС) постанови, че голяма къща на бул. Патриарх Евтимий 7 в София, точно зад кино Одеон, трябва да бъде запазен като паметник на културата, а не да се превръща в 7-етажен хотел в центъра на града. София. Дом на българския министър-председател 1911-1913 г Иван Гешов се руши през последните 20 години и днес се превърна в сметище, заобиколено от бидони и предпазни мрежи.

Съдът потвърди решението на столичното кметство.

Окончателното решение на ВАС е взето в полза на Столична община по жалба на собствениците на имота „Артемис – Б.С.И.“ АД. Фирмата обжалва заповедта на главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравкова, на която е възложено да направи служебни промени в устройствения и устройствения план и работния план за застрояване на УПИ II-4 „за хотел”, бл.428, м. И реално да спаси къщата.

През 2003 г. с писмо от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИКН) се приема изменение на подробния устройствен план и регулаторния устройствен план. От Столична община отбелязаха преди две години, че е имало промени в застрояването на урегулирания терен и от парцел за детска градина той се е превърнал в терен за хотел.

Проектът на новия подробен устройствен план ще бъде съобразен с изискванията на Общия устройствен план на Столична община.

Столична община е връчила на собственика поръчка за спешна консервация на застрашени фасадни елементи и защитно покритие.

Съдът осъди “Артемис-БСИ” да заплати на Столичната община съдебни разноски в размер на 270 лева.

Контрол

Към днешна дата собствениците на сградата многократно са получавали санкции за състоянието на сградата. Първата е 10 000 лв. през 2013 г., която е платена от собствениците. Втората наложена санкция е от 2015 г. в размер на 20 000 лв., а третата – от 2018 г. в размер на 50 000 лв. По отношение на последните две санкции съдебното производство е в ход и глобите не са платени. Глобата от 50 000 лева беше намалена от Софийския районен съд на 20 000 лева и в момента я обжалва.

Заден план

След промените през 1990 г. Гешовата къща преминава в общинска собственост и става част от активите на общинското дружество “Софийски имоти”. В края на 1997 г. е създадено съвместно дружество “Артемис Б.С.И.” с ЕООД “Бексим”, собственост на Аделина Пишинова. Тя стана главен изпълнителен директор на Artemis BSI.

В доклада на временната общинска комисия, която преди много години проверява скандалните сделки на „Софийски имоти”, се казва, че при създаването на фирма „Артемида BSI” са докарани общински обекти – магазини, сгради, дворове в идеалния център на София. на булевардите Витоша и Патриарх Евтимий и на площад Славейков. Това са пет търговски обекта, всеки със средна площ около 100 квадратни метра, и детска градина.

От своя страна Бексим се присъедини към сдружението с непарична вноска, като внесе в капитала си 4-етажен хотел с площ 640 кв.м в с. Стойките до к.к. Пампорово и магазин с площ от ​147 квадратни метра. , на улицата Леге 8. София.

През 2003 г. “Софийски имоти” продаде дела си в смесеното дружество “Бексим” за малко над 1 милион лева, сочи доклад на временната общинска комисия на СОС, която разследва скандалните сделки на “Софийски имоти”.

През същата година с писмо от НИНКН са съгласувани изменения в селекционния устройствен план и устройствения план за регулация. Направени са промени в застрояването на урегулирана поземлена собственост, като от поземлен имот за детска градина се превърна в терен за хотел, се казва в съобщение на Столична община.

Съседна етажна собственост обжалва промяната, но съдът остави жалбата им висяща.

В крайна сметка планът, одобрен със заповед от 11 юни 2004 г., предвиждаше изграждане на хотел със запазване само на фасадата на сградата на бул. Патриарх Евтимий. Заповедта е одобрена от тогавашния главен архитект на Столичната община арх. Стоян Янев, според съобщението на кметството.

С писмо от НИНКН от 19 януари 2007 г. е договорено получаването на виза за проучване и проектиране.

На 23 юни 2014 г. е издадена рецепта за цялостно архитектурно заснемане и изготвяне на проект за реставрация.

През 2016 г. проектът Artemis BSI получи зелена светлина от НИНКН.

Source