Видеото ще популяризира успешни европейски проекти в Разградска област.

BOBST 11:35:31 10-06-2021
MM1135BO.017
Разград – проекти – видео филм

Видеото ще популяризира успешни европейски проекти в област Разград.

Разград, 10 юни / Садет Карова, БТА /
Според Регионалния информационен център видеото ще популяризира успешно реализирани проекти в Разградска област, финансирани от европейски фондове.
Екипът на центъра вече е започнал подготовката за снимките. Видеото ще бъде четвъртото поред и ще съдържа кадри проекти, подкрепяни от програми на ЕС.
Изборът на проекти за заснемане ще бъде направен след оценка на тяхното значение за икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на района. Също така ще бъдат взети предвид добри примери, които изпълнените проекти ще дадат на желаещите да разработят и реализират своите проектни идеи.
Екипът на Регионалния информационен център в Разград говори за успешни инвестиции в региона с еврофондове в новата си брошура. Четвъртото печатно издание на Центъра предоставя информация за повече от 60 проекта. Експертите се надяват, че книгата ще служи като ръководство за гражданите, компаниите и организациите да реализират своите идеи чрез европейско финансиране.

/ ММ /

Source