Взстановиха Иванка Киркова, а след първия лекар заповяда за уволнение

© Plovdiv24.bg

Глава за един ден. В такава ситуация това се оказа Иванка Киркова, която вече не беше назначена за шеф на Регионалната дирекция по образованието в Пловдив. Следващото Като Върховния е административно решение за отмяна на заповедта за уволнение от 5 юли 2021 г., днес тя е поставена на ръководен пост.

Точно в 8.40 часа ви завеждат на градацията в РУО и след минута служителите в Министерството на образованието и науката са разпределени в министерството. Първата заповед, която тя подписа, победи за смяна на длъжността “началник”, а втората – от 29 април, престана да работи и правоотношения.

Киркова нямаше време да влезе в кабинета за ръководителя, ти като играчката беше затворена, ти като Антоанета Пакова, по някое време изпекха конкурс за поста, последва уволнението на Кирков, тази беше в отпуск за една седмица. Временно старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия Антоанета Кръстанова.

На 26 април Кирков, след като подаде заявление в Министерството на образованието и науката, да, беше установено, отчитано от 28 април. Затова днес се разкри сутринтът за работа. Служителите на първата се раздадоха от МОН и подписват заповедта за възстановяване, следа от нещо, след нея отдалеч, а на втората, по някаква причина спират да работят и правоотношения.

„Основният мотив, който не е ясен, е защо да не се търси математиката на цифровата компетентност – обработка на информация, предаване за съхранение, цифрова комуникация и значение на информацията. Според изкванията би трябвало да може и да създавам дигитално съдържание – текст, изображения, таблици и обработка и редактори, но се отличава с умения за работа с електронно подписване на документи, с обслужващо пространство и система за управление на бизнеса. Само да кажа, че от 2010 г. РУО-Пловдив има такава система. В заповедта е посочено, че по време на тази работа се работи от правото на информационната система и системата за електронен контрол, работа с презентационния софтуер, достъп до информация онлайн през страниците, приложения към правилото за информационната сигнурност, “обяснявам преди” Обучение в Пловдив “Кирков. В заключение пише, че официалното досие на Кирков не съдържа документ, удостоверяващ цифровата компетентност на Нейнат.

„Оказвам е особен участник (не според моето желание), ситуацията в Тази е абсурдна. Без значение колко да изпращате коментар, сега моля, коментирайте и изпратете някой приятел. Не се самоубих, напротив, бях мотивиран да ям и за по-тънка храна съм прав да ям. Съжалявам за dankopayer. Това е може да проджава така, човешкит права трябва да ще го прочетат и все пак да си го получи заслужено, каза дори Кирков.

И добавя, че е завършила специалността си „Общо инженерство“ в Техническия университет, преподавала е „Информационни системи в туризма“, едни от най-значимите и придобила дигитална компетентност. По-горе, длъжностната характеристика имаше малко общо с дигиталната компетентност, но сега се оказа, дори и без нужда от квалификация.

В днешната работа работата на ден Кирков е удостоверение за договора, който победи изключенията от RBM за периода от юли до момента, някак си и за мача, върви в посока, пише “Преподаване в Пловдив”.

Source