Великобритания отказва да ваксинира деца под 15 години от COVID-19

Експертите смятат, че ползите за тази възрастова група са твърде малки в сравнение с рисковете за здрави деца.

Британски експерти от комисията, която наблюдава ваксинациите в Обединеното кралство, заявиха, че отказват да ваксинират деца на възраст между 12 и 15 години срещу коронавирус. Говорим за здрави тийнейджъри, съобщава “АФП”.

Това решение противоречи на решението на здравните власти на редица западни страни, което разреши ваксинирането на деца от тази група.

„Наличните данни показват, че индивидуалните ползи за здравето от ваксинацията срещу COVID-19 са слаби при хора на възраст от 12 до 15 години, които нямат видими здравословни проблеми, които ги излагат на риск от тежък COVID-19“, обяснява Съвместната комисия. за ваксинация и имунизация.

“Потенциалните рискове, свързани с ваксинацията, също са ниски и все още се описват”, каза комисията. Поради всички тези причини тя смята, че ползите от ваксинацията са твърде малки в сравнение с рисковете за здравето на деца на възраст от 12 до 15 години с добро здраве и затова не изключва масовите ваксинации в тази възрастова група. Комисията обаче препоръчва на властите да се консултират с други експерти.

След нейното изявление здравният министър Саджид Джавид заяви, че също ще потърси мнението на здравните власти на четирите държави, съставляващи Обединеното кралство, преди да вземе бързо решение по въпроса.

В страната деца на възраст над 12 години, които имат здравословни проблеми и по този начин стават уязвими към COVID-19, могат да получат ваксини срещу вируса за известно време. И днес ваксинациите се разширяват и върху други деца в риск, като например деца с диабет тип 1 или деца със сърповидноклетъчна болест.

Всички деца на възраст 16-17 години могат да бъдат ваксинирани срещу коронавирус от август.

Source