ВАС отмени двойното преброяване на изборните резултати – Съд и Прокуратура

 • 4 ноември 2021 г
  11:43

 • 2808
 • двадесет
 • Върховният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия в частта, която предвижда след преброяване на контролните квитанции данните да се вписват в протокола, който е неразделна част от протокола, отразяващ резултата на машината. гласувайте.

  По жалба “Стани БГ!” Образувано е административно дело No 10928 от 2021г. Да тръгваме! “, „Продължаващи промени”, „Демократична България – Съединение”, Мартин Димитров и Петър Славов.

  Решение № 825-ПВР/НА от 29 октомври 2021 г. „За одобряване на Методически указания на ЦИК за прилагане на Изборния кодекс за секционни комисии в страната за изборите на президент, вицепрезидент и народни представители на 14 ноември , 2021″. бяха атакувани специализирани устройства за машинно гласуване.

  Експерт: ЦИК трябва да започне да изгражда капацитет за управление на машинното гласуване

  Единственият документ, потвърждаващ резултата от гласуването, е протоколът, който се разпечатва автоматично. Преброяването на проверките има контролен характер и не може да се вписва в протоколите.

  Върховните съдии признават, че ЦИК има право да провежда контролно преброяване в какъвто обем сметне за подходящ, но това преброяване не може да повлияе на резултата от изборите.

  С решението си Върховният арбитражен съд разпореди на ЦИК да одобри документацията за контролното преброяване, която да не е част от протоколите за установяване на резултатите от гласуването.

  Радина Лазарова

  2808
  двадесет

  Source