Важна информация от Министерството на образованието за родители и учители!

©

На сайта на Министерството на образованието и науката родители и учители могат да намерят актуална информация за възобновяване на текущото обучение, както и за тестване на деца в училищата.

12:00 ч. днес е крайният срок за родителите от I до IV клас електронно обучение да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти седмично с помощта на щадящи тестове за антиген. Като алтернатива родителите трябва да представят валиден документ, удостоверяващ, че детето има COVID-19.

Декларацията може да изтеглите от тук… В него подробно се описват двата вида тестове за слюнка, избрани от Министерството на здравеопазването. Тестовете ще бъдат администрирани от медицински специалист и/или учител или непреподавател.

Source