“Български пощи” станаха офиси на административно обслужване

Реформата с оптимизиране на дейността на чиновниците ще отнеме поне 2-3 години, обясни вицепремиерът Калина Константинова

Създаването на общественополезни центрове, които ще управляват централно човешки ресурси, счетоводство, ИТ услуги и управление на собствеността на цялата държавна администрация, ще отнеме поне 2-3 години. Въпреки това до края на 2022 г. правителството има амбиции да разкрие много такива звена. Това съобщи вицепремиерът по доброто управление Калина Константинова пред депутатите от Комисията по електронно правителство в Народното събрание.

Четирите партии в коалицията се договориха да централизират всички чисто административни дейности в Министерския съвет, за да спестят пари, вместо да го правят поотделно във всяко министерство. Няколко министри от кабинета на Кирил Петков вече изразиха загриженост за това как ще протече тази реформа и дори призоваха за преразглеждане на идеята.

„Работим по темата повече от 5 години, но сега най-накрая имаме политическа воля да предприемем мерки за оптимизиране на административните разходи“, каза Константинова. Тя отбеляза, че Световната банка е изготвила подробен доклад какви дейности могат да бъдат отстранени от министерствата и предоставени за изпълнение от общата администрация. Според нея е необходимо да се обсъди откъде е по-целесъобразно да се започне с прехвърлянето на дейности от ведомства към ресорни министерства или веднага да се започне с прехвърлянето на някои звена в общ център.

„Още този месец ще пилотираме реформата на две нови министерства – електронното правителство и иновациите и растежа“, каза Константинова. Те няма да имат например отдели за управление на персонала, а тази дейност ще се извършва от съществуващите отдели на Министерския съвет.

Вицепремиерът по доброто управление каза, че са необходими промени в огромен брой закони и призова депутатите също да помогнат за провеждането на реформи.

Част от това са и предстоящите промени в държавното предприятие “Български пощи”. „Те имат офиси в много малки населени места и могат да станат центрове за комплексно административно обслужване, а не хора, които заминават за областни градове“, каза Константинова. Така в по-малките населени места пощенските станции няма да се използват само за изплащане на пенсии, а в тях могат да се извършват услугите на всяка държавна или общинска власт. Според Константинова разширяването на функциите на Българските пощи ще вдъхне живот на самата фирма. Първоначално обаче разширяването на дейността му ще започне в областните градове, а след това и в малките населени места. Проблемът е, че пощенските станции са слабо оборудвани с оборудване – компютри и хора за работа с тях”, каза Константинова.

Държавната компания Български пощи доскоро беше под егидата на Министерството на транспорта и съобщенията, но вече е под прякото ръководство на вицепремиера по доброто управление.

Друго правителство се стреми да улесни гражданите и компаниите да получават универсални услуги от държавните агенции. Вицепремиерът Калина Константинова обясни, че ще има пълен „реинженеринг“ и „стандартизиране“ на процесите в държавната администрация, за да могат гражданите „да вършат цялата работа на едно място“. Тя също така обеща да преразгледа всички такси, начислени от държавата, за да не надвишават разходите за предоставяне на свързани услуги.

Ефективното управление означава и освобождаване на администрацията от непознати функции и фокусиране върху политиката, анализите и услугите на гражданите, каза Константинова. Тя отбеляза, че в момента 30% от дейностите на администрацията са в спомагателни дейности.

Правителството също така активно ще насърчава електронните услуги за държавни агенции. В момента броят на развитите електронни услуги у нас е на средноевропейско ниво, но тези услуги се използват много слабо от гражданите. „Трябва да мислим за хората като клиенти и да подобрим комуникацията си с тях“, каза Константинова.

Source