България поставя Великобритания, Испания и още 4 държави в „червената зона“.

Българските здравни власти актуализираха списъка на страните по цветна зона и поставиха Обединеното кралство, Северна Ирландия, Испания, Кипър, Фиджи и Кувейт в „червена зона„. Тази промяна е свързана със „значителна негативна промяна в епидемичната ситуация“, както следва от заповедта на министъра на здравеопазването, професор Стойчо Кацаров. Той влиза в сила на 19 юли.

В рамките на „червената зона“ това означава, че туристите вече нямат право от тези страни, а само граждани на България или тези, които имат статут на постоянно, дългосрочно или дългосрочно пребиваване в България. Също медицински персонал, длъжностни лица, сезонни или някои други специфични видове работници.

Те трябва да влязат в страната след представяне на отрицателен резултат от PCR тест, потвърден от валиден цифров сертификат на ЕС COVID или подобен документ, съдържащ същите данни като цифровия сертификат на ЕС COVID. В противен случай хората са поставени в 10-дневна карантина при пристигане в България.

Решението на българските здравни власти през това лято практически разби надеждите на британските туристи. Припомняме, че само преди ден британските здравни власти разрешиха да не се поставя карантина, пристигаща от България.

Влизането от Русия и Португалия е разрешено в страната само след представяне на валиден дигитален сертификат COVID за тестване в ЕС или подобен документ. Те трябва да покажат отрицателен PCR тест, извършен 72 часа преди влизане в страната от датата на вземане на проби, посочена в документа.

Българските граждани и лицата, пристигащи от тези държави, както и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или дългосрочно пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не са подали такъв документ, се поставят в 10- дневна карантина. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да го отмени след изпращане по имейл на документ, показващ отрицателен резултат от PCR тест в рамките на 24 часа след влизането в страната.

Според заповедта от днес, 16 юли, във времевия интервал от 08.00 до 20.00 часа е разрешено влизането в Република България през граничния пункт Стрезимировци на границата със Сърбия.

Source