България осъди в Страсбург да плати на фермер над 34 хиляди евро – България© Винсент Кеслер, Ройтерс

Европейският съд по правата на човека в Страсбург установи нарушение на правата на собственост, уредени от Европейската конвенция.

Роднини на българския фермер осъдиха държавата в Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) 6 години след смъртта му и 12 години след като Стоян Николов реши да пътува до Великобритания, за да купи трактор.

Държавата се осъжда да плати на семейството 34 300 евро обезщетение за имуществени вреди и 3500 евро съдебни разноски. В решението на съда от 20 юли се посочва нарушение на правата на собственост, които са регулирани от Европейската конвенция за правата на човека.

Историята започва през 2009 година.

Стоян Николов е фермер, който решава да пътува до Лондон от летище София. Съдържа сума от 34 300 евро, с която той възнамерява да си купи трактор. След като премина през проверка на самоличността, той беше спрян от митничар, който го попита дали носи чуждестранна валута.

Николов показа парите и служителят състави протокол за административно нарушение, в който жалбоподателят беше обвинен, че не е декларирал сумата от 34 300 евро и не е представил удостоверение, потвърждаващо, че не дължи парите на Държавната хазна. От Николов са иззети пари и срещу него е образувано дело за неспазване на задължението за деклариране на сумата.

Обвинението разпита свидетели и събра писмени доказателства. По време на разпита по време на разследването Николов обясни, че иска да отиде да купи селскостопанска машина, която е виждал в интернет, а парите, които е оставил, са от личните му спестявания.

Той също така представи банкови документи, потвърждаващи, че е изтеглил парите за тази цел, както и данъчни документи, потвърждаващи, че няма неплатени данъчни задължения. Той обясни още, че за първи път е летял със самолет и никъде на летището не е видял знак, указващ, че е длъжен да декларира колко пари има в брой. Прокуратурата прекрати наказателното дело срещу него, но продължи производството по дело за административно нарушение.

Български съдилища: парите не са декларирани по небрежност

След като делото беше разгледано от няколко съдилища, парите на Николов бяха окончателно конфискувани през 2011 г. с решение на Административния съд в София.

Според съда доказателствата показват, че фермерът не е декларирал пари поради небрежност. През същата година той подава жалба до ЕСПЧ, твърдейки, че някои от правата му, гарантирани от конвенцията, са били нарушени в България – правото на справедлив процес, ефективно средство за защита и правото на справедлив процес. Роднините на Николов продължават делото след смъртта му през 2015 г., а решението е взето преди дни.

В него съдът отбелязва, че той е установил нарушение на правата на собственост, и отбелязва, че това е резултат от решението на директора на митническата служба, който наложи глоба на Николов и конфискува парите, които носеше.

В своето решение Страсбургският съд присъжда обезщетение в размер на 34 300 евро, заедно с натрупаните през годините лихви, както и 3500 евро такси и разноски.

Source