България е четвъртата “ядрена сила” в ЕС

Евростат ни нарежда след Франция, Словакия и Унгария по дял на електроенергията от атомни електроцентрали

Според последните статистически данни на Евростат България е на четвърто място в ЕС по дял на собствената електроенергия, произведена от атомни централи. В ЕС има 13 “ядрени държави” и през 2020 г. те са произвели 683 512 GWh, което е 25% от електроенергията на съюза.

Най-голям е делът на Франция, която произвежда повече от половината (52%), или 353 833 GWh. Следва Германия (близо 10%, или 64 382 GWh), Испания (9%, или 58 299 GWh) и Швеция (7%, или 49 198 GWh). Тези четири страни произвеждат повече от три четвърти от електроенергията в ЕС в абсолютно изражение от атомни електроцентрали.

Но в относителни числа класирането е различно. На първо място отново е Франция, която произвежда 67% от електроенергията си в атомни електроцентрали. На второ място е Словакия, където повече от половината от количеството електроенергия идва от атомни електроцентрали – 54%. На трето място е Унгария с дял на електроенергията от атомни централи от 46%, а на четвърто място е България с дял от 41%. Следват Белгия (39%), Словения (38%), Чехия (37%), Финландия (34%), Швеция (30%), Испания (22%), Румъния (21%), Германия (11 %) и Холандия (3%).

Общо 109 ядрени реактора работеха в ЕС през 2020 г., но три бяха спрени за постоянно – два във Франция и един в Швеция. Австрия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия и Хърватия нямат атомни електроцентрали.

Статистиката е публикувана в момент, когато Европейската комисия чака отговор от страните дали са съгласни да обявят тока от атомни и газови централи за “зелен”. Крайният срок беше 12 януари, но Брюксел го удължи до 21 януари тази седмица.

Source