БТА беше отличена от Софийския университет „за съзнателна и целенасочена политика при отразяване на проблемите на българския литературен език“ – Новини

София, 10 юни / БТА /
Българската телеграфна агенция / БТА / бе отличена днес от Факултета по славянска филология / FSVO / Софийския университет. Св. Климент Охридски „за съзнателната и целенасочена политика на БТА при открояване на актуалните проблеми на българския книжовен език“. Наградата бе връчена на генералния директор на БТА Кирил Вълчев от доцент д-р Надежда Сталянова, Факултет по славянски филологии, Софийски университет.
Церемонията се състоя в залата на Софийския университет. Св. Климент Охридски и е награден за коректното отношение към българския език от БНТ, БНР и други медии.
„В Закона за БТА има ясен текст, че Националната агенция за новини трябва да защитава и популяризира литературния български език, но задълженията ни вече не са заради закона, а заради 123-годишната БТА. най-старата българска медия “, каза генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев на церемонията. Той призова журналистите и техните събеседници да спрат да говорят на „ти“, демонстрирайки близост, която дразни хората, които ги гледат и слушат. По този начин ще принудим хората извън медиите да се уважават взаимно, – каза Кирил Вълчев.
„Това днешно признание на Факултета по славянска филология на Софийския университет е признание за всички мои колеги в БТА“, каза генералният директор на Българската телеграфна агенция.
Медийните награди бяха връчени от български студенти и техните преподаватели – доцент д-р Надежда Сталянова и доцент д-р Владислав Миланов от ФСФ на Софийския университет.

Източник: София

Source